Powstanie Węgierskie ’56. – Kontekst międzynarodowy i reakcja Kremla


wegry4 listopada 2013 w Krakowskim Klubie Kanieniołom odbyło się spotkanie „Powstanie Węgierskie ’56. Kontekst międzynarodowy i reakcja Kremla”. Gośćmi Klubu byli:

Áron Petneki (ur. 1946 w Budapeszcie), historyk kultury środkowo-europejskiej, w latach 1995-2007 kierownik Katedry Literatury i Kultury Europy Środkowej oraz prodziekan Uniwersytetu w Miszkolcu (Miskolci Egyetem), w latach 2007-2011 profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Węgiersko-Polskiej Komisji Historycznej Węgierskiej Akademii Nauk. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Republiki Węgierskiej. Mieszka w Budapeszcie.

Wojciech Frazik, dr historii, od 2000 r. pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie (2006–2012 naczelnik OBEP). Członek redakcji periodyku „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” oraz Komitetu Redakcyjnego słownika biograficznego Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Od 1994 r. redaktor „Zeszytów Historycznych WiN-u”, od 2001 r. zastępca redaktora naczelnego, od 2010 r. redaktor naczelny.
W latach 1981–1989 kolporter wydawnictw podziemnych i organizator struktur kolportażowych, wykładowca w ramach oświaty niezależnej (m.in. wygłosił wykład podczas obchodów 30-tej rocznicy Powstania Węgierskiego w Podkowie Leśnej w październiku 1986), w latach 80-tych wygłosił wiele wykładów w „Kamieniołomie”, uczestnik wielu innych działań niezależnych.
Autor ok. 180 publikacji naukowych i popularyzatorskich, ostatnio opublikował Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916–1993).

Facebook Comments

Related posts