Dzieci Wojny część III – płk. Tadeusz Bieńkowicz ps. „Rączy”


BienkowiczW tym odcinku Dzieci Wojny o swoich losach podczas II Wojny Światowej opowiada płk. Tadeusz Bieńkowicz ps. „Rączy”. Miał 16 lat, gdy zaczęła się wojna. Wstąpił do partyzantki.

Facebook Comments

Related posts