Rocznica rozbicia więzienia św. Michała przez oddział Józefa Kurasia ps. „Ogień”


OgienWiezienie18 sierpnia 2015 przy murze Muzeum Archeologicznego w Krakowie, gdzie wcześniej mieściło się więzienie św. Michała zebrali się patrioci, bu uczcić 69. rocznicę akcji na więzienie przeprowadzonej przez oddział mjr Józefa Kurasia ps. “Ogień”.

18 sierpnia 1946 r. partyzanci krakowskiego oddziału Józefa Kurasia pseudonim „Ogień”, dowodzeni przez Jana Janusza „Siekierę” rozbili więzienie św. Michała w Krakowie. To jedna z najbardziej brawurowych i skutecznych akcji żołnierzy antykomunistycznego podziemia.

W roku 1946 Kraków był istotnym ośrodkiem instytucjonalnym władzy ludowej – mieściła się tam wojewódzka komenda milicji, siedziba Urzędu Bezpieczeństwa oraz sztaby Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i dowództwa jednostek wojskowych. Więzienie św. Michała przy ulicy Poleskiej podlegało Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Było ściśle strzeżone przez 52. strażników pełniących dyżury oraz 21. pozostających w odwodzie na wypadek alarmu.

Akcję rozbicia więzienia udało się przeprowadzić bez jednego wystrzału. W jej wyniku uwolniono 64. żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Siły Zbrojnych aresztowanych przez Urząd Bezpieczeństwa.

Facebook Comments

Related posts