VOD

Pikieta przed Bankiem Pekao Komitet Obrony Kredytobiorców