Ruch Kontroli Wyborów


RKWWitam,

serdecznie zapraszam do współpracy przy pilnowaniu uczciwości ogłoszonych na 25 października 2015 wyborów parlamentarnych na obszarze działania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 12 w Krakowie (powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki) oraz na obszarze działania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13 w Krakowie (powiaty: krakowski, miechowski, olkuski – bez miasta Krakowa).

Ogólnokrajową akcję “Stop fałszowaniu wyborów” organizuje Ruch Kontroli Wyborów (informacja o RKW poniżej).

Proszę o wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem:
https://www.program7.pl/itro-preview/

Pozwoli to na odpowiednie dobranie zakresu czynności do profilu zgłaszającego się. 

Do kontroli wyborów można się włączyć wchodząc do komisji wyborczej, będąc mężem zaufania oraz zostanie kurierem dowożącym do RKW zdjęcia lub kopie protokołów z obwodowych komisji wyborczych, co służyć będzie uzyskaniu alternatywnego wobec Państwowej Komisji Wyborczej wyniku wyborów. Dwie pierwsze funkcje wiążą się z koniecznością przebywania w lokalu obwodowej komisji wyborczej podczas głosowania, jeśli to możliwe cały dzień, a potem do momentu podliczenia głosów i sporządzenia protokołu glosowania. Członek komisji wyborczej dostaje wynagrodzenie ok. 160 zł, mąż zaufania pracuje za darmo.

Funkcja trzecia to praca w poniedziałek powyborczy lub też w następne dni – w zależności od potrzeb, jakie się wtedy ujawnią. Trzeba dysponować samochodem. Jeden kurier może spokojnie objechać jedną gminę, czyli 10-15 komisji obwodowych. Zajmie to 4-5 godzin. To zajęcie można pogodzić z funkcją członka komisji wyborczej lub męża zaufania. Wymagałoby to jednak większego wysiłku.

Niezależne od tego proszę o zarejestrowanie się na stronie RKW, skąd można czerpać też bieżące informacje o poczynaniach Ruchu.

Władysław Tyrański

koordynator Ruchu Kontroli Wyborów

na obszarze Okręgowej Komisji Wyborczej nr 12 i nr 13 w Krakowie

oraz na obszarze powiatu krakowskiego

e-mail: kragino@gmail.com; tel. 607 693 541

Szanowni Państwo, przedstawiciele Organizacji i Stowarzyszeń

Ruch Kontroli Wyborów jest ogólnopolską, apolityczną, obywatelską inicjatywą, opartą na współpracy kilkudziesięciu organizacji. Fenomen RKW polega na masowości i dobrowolnej współpracy wielu podmiotów, wspólnie tworzących zdecentralizowaną strukturę nie narzucającą żadnych ograniczeń i pozwalającą zachować pełną autonomię.
Głównym i jedynym celem jest kontrola pracy komisji obwodowych oraz zebranie wszystkich wyników i zdjęć protokołów i przesłanie ich w celu niezależnego podliczenia. Nawiązana została współpraca z kilkoma sztabami wyborczymi, co pozwoli na skoordynowanie działań i wykorzystanie każdego chętnego do pomocy.


Brak reakcji na fałszerstwa wyborcze oznacza rozkręcanie się spirali oszustwa i korupcji. Nic tak nie rozzuchwala, jak bezkarność. Patologia działań rządzących elit wnika na coraz niższe poziomy, znajdując się już na granicy bezpośredniej ingerencji w życie obywatela. Dzisiaj są to ustawy, odbierające nam pieniądze, zmuszające do dłuższej pracy, niszczące resztki majątku narodowego. Jutro będziemy bali się uznaniowego skreślenia z kolejki do lekarza, nieprzyjęcia dziecka do przedszkola czy wizyty urzędniczej komisji sprawdzającej prawidłowość procesu rodzicielskiego. Udane fałszerstwo w jednej dziedzinie życia jest jak rak, który przerzuca się na coraz dalsze obszary.

Oprócz rewolucji, wybory są jedyną szansą na zmianę istniejącego stanu rzeczy. To nasze ostatnie demokratyczne narzędzie. Trzeba dopilnować, aby przebiegły uczciwie i zostały prawidłowo policzone. Dlatego też Ruch Kontroli Wyborów wzywa wszystkich obywateli: stańmy wspólnie w obronie Polski i demokratycznych wartości. Potrafimy to zrobić, jak kiedyś- a przecież jesteśmy bogatsi o wiele doświadczeń.

Czy każdy może się włączyć w tę inicjatywę? Tak: każda organizacja, każdy obywatel rozumiejący zagrożenia i chcący wspólnie działać dla dobra Ojczyzny. Nawet, jeżeli będą nas miliony, pozostaniemy elitą, używającą nowoczesnych metod organizacji i komunikacji dla obrony tradycyjnych, podstawowych wartości.

Zdajemy sobie sprawę z ogromnego deficytu zaufania społecznego, z niechęci do włączania się zwykłych ludzi  w oddolne inicjatywy. Tym większa szansa pojawia się właśnie teraz: apolityczny, społeczny i masowy ruch stojący na straży demokracji. Pozwoli to odbudować zniszczone więzi między ludźmi, uwierzyć we własne możliwości, zrozumieć potrzebę wspólnego działania.

Informacje o Ruchu Kontroli Wyborów: www.stopfalszowaniuwyborow.pl

Facebook Comments

Related posts