XIII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ Solidarność do Lichenia


[adrotate group=”9″]

28-29 kwietnia 2012 roku odbyła się XIII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ Solidarność do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu.

* * *

Nigdy nie tarć odwagi. Jestem przy Tobie. Wchodź w bramy Jezusa. Wejdź w moje bolejące serce i odczuwaj moją boleść. Odczuj jak bardzo płaczę. Objawiłem się wielu osobom, pokazuję im moje serce, daję znak, sprawiam, że płyną łzy z moich wizerunków, objawiam się w wielu miejscach lecz serca moich dzieci pokrywa gruba powłoka. Powłoka niedowierzania. Ośmieszają tych, którzy wierzą. Słowo Boże nic dla niech nie znaczy, wezwania Boże są ignorowane, zwracają niewielką uwagę na moje ostrzeżenia, nikt nie chce słuchać objawień danych przez Boga i pochodzących z jego ust. Wiara wasze epoki zanikła. Wymieciona przez brak tolerancji, zepsucie, okrucieństwo i poniżanie. Moje niepokalane serce doznaje smutku. Kościół potrzebuje ożywienia i czas jego oczyszczenia wkrótce się skończy.

Droga Krzyżowa wbrew pozorom się skończyła. Jezus już nie cierpi. Jest zdjęty z krzyża. Ale On nie po to umarł na krzyżu byśmy teraz w doczesności raj mieli. Dlatego czekać musimy na zwycięstwo prawdy nadal swój krzyż dźwigając.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imieniu przewodniczącego Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Piotra Dudy oraz własnym z prawdziwą przyjemnością witam i pozdrawiam całą polską Solidarność. Wszystkich ludzi pracy, którzy przybyli tutaj do sanktuarium w Licheniu.

W preambule deklaracji programowej NSZZ Solidarność z 2009 roku możemy przeczytać, że na bazie historycznych doświadczeń oraz nauki społecznej kościoła katolickiego został zbudowany program naszego związku. Pozostajemy wierni tej deklaracji. Dlatego jak co roku, trzynasty już raz, przychodzimy tutaj aby prosić o łaski dla nas, naszych rodzin i wszystkich ludzi pracy. Pozostajemy wierni wezwaniu Jana Pawła II, które skierował do na w 2003 roku. Ojciec Święty mówił wtedy; „Władza przechodzi z rąk do rąk. A robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to kto sprawuje władzę w kraju oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć Solidarności”. Ojcze Święty dziękujemy Ci za te słowa. Przypominają nam codziennie co jest w naszej pracy najważniejsze. Temu wszystkiemu służą podejmowane przez Solidarność działania. Inicjatywa ustawodawcza w sprawie podniesienia płacy minimalnej, działania na rzecz zmiany projektu ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz walka z prawdziwą plagą polskiego rynku pracy, fałszywym zatrudnieniem i pozakodeksowymi umowami o pracę. Godowe pensje wypłacane często na podstawie tak zwanych śmieciowych umów o pracę to największe bolączki milionów polskich pracowników. Dramatem jest również poziom ubóstwa w naszym kraju. Ponad 2 miliony naszych rodaków żyje w nędzy a 6,5 miliona w ubóstwie. To są dla Polski, członka Unii Europejskiej, dane porażające i zawstydzające.

Przed Solidarnością jest więc dużo pracy. Przybyliśmy tutaj do Matki Boskiej Licheńskiej prosić o wytrwałość w dalszych działaniach. Wierzę, że wyjdziemy dziś z sanktuarium silniejsi i obdarzeni Łaską Najświętszej Matki gotowi stawić czoła tym wszystkim wyzwaniom.

Szczęść Boże.

no images were found

Facebook Comments

Related posts