Rok 1863 – dyplomacja Rządu Narodowego – szanse Powstania Styczniowego – Jerzy Zdrada cz II


JerzyZdrada1Rok 1863 – Powstanie Styczniowe.

Rok 2013 miał być Rokiem Powstania. Trochę był, nie można zaprzeczyć, szczególnie na początku roku. Potem temat Powstania zniknął. Wydaje się, że władze IIIRP nie stanęły na wysokości zadania. W mediach pojawiły się artykuły negujące sens Powstania, często zabarwione wypowiedziami wyśmiewającymi polskie umiłowanie wolności i patriotyzm.

Z okazji Powstania Styczniowego w Krakowskim Klubie Kamieniołom odbyło się już kilka spotkań.

Chcemy jeszcze w tym roku i w następnym zorganizować następne spotkania omawiające Powstanie Styczniowe w różnych aspektach. Nasze zrywy wolnościowe są bardzo zakłamywane – należy je, więc odkłamywać. A niejako przy okazji, można ukazywać np. aspekt geopolityczny.

Spotkanie, które odbyło się 14 października 2013 poświęcone było dyplomacji Rządu Narodowego:

Rok 1863 – dyplomacja Rządu Narodowego – szanse Powstania Styczniowego”,

Czy Powstanie rzeczywiście było szaleństwem? Czy było podjęciem działań bez przygotowania, w izolacji od reszty świata?  Te i podobne zagadnienia przedstawi Gość Klubu:

Prof. dr hab. Jerzy Zdrada – historyk, UJ.

Po wprowadzeniu stanu wojennego współtwórca i członek TKZ „S” w PAN; od 1982r. współpracownik RKW Małopolska; w 1983r. współorganizator i członek ścisłego kierownictwa Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska; odpowiedzialny za kontakty z TKZ, następnie z KKW. Współpracownik podziemnych krakowskich wydawnictw, m.in. „Kronika Małopolska”, „Miesięcznik Małopolski” i „Hutnik”.

Autor wielu publikacji naukowych m.in. omawiających życie polityczne, w tym polską działalność dyplomatyczną czasu zaborów. Obecnie pracuje nad biografią Romualda Traugutta.

Facebook Comments

Related posts