Był kościół w Kazimierce…


KazimierkaJanuszHoroszkiewiczKościół parafialny katolicki w Kazimierce, p. w. św. Kazimierza, wzniesiony został w 1629 roku przez Albrechta ks. Radziwiłła. Parafia katolicka dekanatu równieńskiego (Diecezja Łucko-Żytomierska, a następnie w okresie II RP, Łucka). W 1880 r. parafia liczyła 993 osób. W kościele znajdował się cudowny obraz Matki Boskiej Kazimierzeckiej, który był kopią obrazu w Ołyce, przywiezionego przez Radziwiłłów z Palestyny. Kopia została wykonana przez Antoniego Samołowca z Łucka. Kościół rozbudowano w roku 1770, a w końcu XIX w. przeszedł remont. Jako miejsce odpustowe Kazimierka cieszyła się taką sławą, że na odpusty ściągała tu polska ludność z całego Wołynia, a nawet dalszych zakątków. Największe odpusty, na które przybywało do 20.000 pielgrzymów odbywały się 15 sierpnia (Dzień Święta Matki Boskiej Zielnej) i 8 września. Na odpusty przybywali również prawosławni. W 1922 r. Kazimierkę zamieszkiwało ponad 1000 mieszkańców.

W 1943 roku, w kwietniu kościół został zniszczony przez banderowców. Cudowny obraz Matki Boskiej Kazimierzeckiej nie został zniszczony, ale zaginął.

Facebook Comments

Related posts