Pierwsze spotkanie mieszkańców Huty Stepańskiej z władzą radziecką (1939)


SpotkaniezwladzaO pierwszym spotkaniu mieszkańców Huty Stepańskiej z władzą radziecką opowiada Janusz Horoszkiewicz.

W 1939 roku armia sowiecka wkroczyła na terytorium Rzeczypospolitej. Województwo wołyńskie było pod sowiecką okupacją do 1941 roku, kiedy Niemcy nacierający na Związek Radziecki wyparli armię sowiecką i sami stali się okupantem tych ziem.

Facebook Comments

Related posts