Petycja

Wójt Gminy Czernichów

Rada Gminy Czernichów

ul.Gminna 1

32-070 Czernichów

wojt@czernichow.pl

sekretarz@czernichow.pl

rada@czernichow.pl

Petycja w sprawie budowy sieci wodociągowej
do przysiółka Machaczki w miejscowości Kłokoczyn, gmina Czernichów

Działając w interesie publicznym oraz w interesie mieszkańców przysiółka Machaczki wnoszę o natychmiastowe przystąpienie do realizacji budowy sieci wodociągowej do przysiółka Machaczki w miejscowości Kłokoczyn, gmina Czernichów.

Uzasadnienie

W przysiółku Machaczki domy wyposażone są w studnie, w których notorycznie brakuje wody. Woda jeśli jest, to nie nadaje się do celów spożywczych ani gospodarczych, gdyż jest silnie zanieczyszczona związkami żelaza i manganu. Posiada nieprzyjemny zapach, nie jest przezroczysta i posiada specyficzną barwę. Woda ze studni była wielokrotnie badana i wiadomo, że nie spełnia żadnych norm. Poziom wód gruntowych na tym terenie przez ostatnie lata znacząco się obniżył, co powoduje brak wody w studniach.

Mieszkańcy przysiółka Machaczki borykają się z tym problemem od 2010 roku, o czym były informowane wszystkie instancje gminne, a także zarząd Województwa Małopolskiego oraz niektórzy posłowie. Dramatyczna sytuacja jest więc znana kolejnym wójtom, radnym i urzędnikom.

Zaopatrzenie gospodarstw domowych w wodę z sieci wodociągowej należy do zadań gminy, a w XXI wieku, w Unii Europejskiej stanowi normalną, rozsądnie oczekiwaną przez obywateli zdobycz cywilizacyjną.

 

To wstyd dla gminy Czernichów, całej Polski i wszystkich Polaków, że jest w naszym kraju taka gmina, która pozostawia swoich mieszkańców bez wody w obliczu jej braku. Jako Polak płacący podatki w Polsce domagam się, aby publiczne pieniądze służyły całej polskiej społeczności, a zwłaszcza tym, którym potrzebna jest pomoc w trudnych sytuacjach od nich niezależnych. Oczekuję od Państwa pilnej realizacji wyżej wymienionej inwestycji.

 

 

Działanie gminy doprowadziło do tragedii. Ludzie w podkrakowskiej miejscowości zostali bez wody.