Ukraina: Cywile nie ponoszą odpowiedzialności karnej za użycie broni palnej przeciwko osobom dokonującym napaści zbrojnej na Ukrainę

3 marca 2022 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę „O zapewnieniu udziału ludności cywilnej w obronie Ukrainy”, na mocy której cywile nie będą ponosić odpowiedzialności za użycie broni. Według nowego prawa użycie broni przez cywilów jest podobne do użycia broni przez żołnierzy przy wykonywaniu ich zadań w celu odparcia agresji zbrojnej na Ukrainę.

Nowe prawo nowelizuje także ukraiński kodeks karny. Dodaje do niego paragraf, w którym czytamy, że cywile nie ponoszą odpowiedzialności karnej za użycie broni palnej przeciwko osobom dokonującym napaści zbrojnej na Ukrainę, jeżeli taka broń jest używana zgodnie z wymogami tej ustawy. Ustawa dotyczy obywateli Ukrainy, a także cudzoziemców i bezpaństwowców legalnie przebywający na terytorium Ukrainy.

Rosyjska telewizja ЦАРЬГРАД komentuje ten przepis: “Zgodnie z nowym prawem każdy cywil może zabić każdego, jeśli uważa, że ​​zabity dokonywał agresji na Ukrainę.”.

Czy dzięki tej ustawie wojsko rosyjskie będzie mogło traktować uzbrojonych ukraińskich cywilów jak żołnierzy? 

Marek Czapla

Facebook Comments

Related posts