Inne oblicze konfliktu na Ukrainie. Izrael wzywa ukraińskich Żydów do imigracji

Izrael spodziewa się przybycia 10 000 Żydów z Ukrainy. Do tej pory przybyło ich około 100.

Państwo Izrael chce sprowadzenia ukraińskich żydowskich uchodźców w celu utrzymania żydowskiej przewagi demograficznej nad populacją palestyńską, mówią naukowcy i analitycy.
Po wybuchu wojny z Rosją 24 lutego 2022 izraelski rząd wezwał ukraińskich żydowskich uchodźców do emigracji do Izraela jednocześnie usunął biurokratyczne przeszkody, które do tej pory były dla nich barierą.

„W świetle drastycznego wzrostu wniosków o imigrację z Ukrainy oraz w świetle sytuacji bezpieczeństwa w regionie”. Ministerstwo Imigracji i Absorpcji Izraela poinformowało, że zwiększony zostanie budżet na wprowadzenie w życie operacji imigracyjnej z Ukrainy.

„Wzywamy ukraińskich Żydów do imigracji do Izraela – twojego domu” – oświadczyło izraelskie Ministerstwo Imigracji i Absorpcji w oświadczeniu z 26 lutego 2022.

Do tej pory co najmniej 100 ukraińskich Żydów przyleciało dwoma samolotami, jednym z Kijowa, a drugim z Odessy. Około 300 innych ma przylecieć w najbliższych dniach. Urzędnicy rządowi twierdzą, że w nadchodzących tygodniach ma przybyć około 10 000 osób z Ukrainy.

W niedzielę Wydział Osadniczy Światowej Organizacji Syjonistycznej – finansowany przez rząd izraelski i podlegający jego bezpośredniej kontroli – ogłosił budowę tysiąca budynków mieszkalnych dla ukraińskich rodzin żydowskich zarówno w Izraelu, jak i na okupowanych terytoriach palestyńskich.

„Izrael widzi w kryzysie na Ukrainie realną okazję do zwiększenia liczby Żydów w Izraelu” – powiedziała dla AlJazzera Lana Tatour, profesor kolonializmu osadniczego i praw człowieka na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Sydney w Australii. Tatour powiedziała, że należy zauważyć, że „Izrael nie otwiera swoich granic dla ukraińskich uchodźców – otwiera granice jedynie dla uchodźców żydowskich”. „To nie jest humanitarny akt, który przeprowadza Izrael. Izrael jest państwem osadniczo-kolonialnym. To państwo, które ma obsesję na punkcie demografii i przewagi demograficznej narodu żydowskiego nad Palestyńczykami” – powiedziała Lana Tatour.

W raportach opublikowanych niedawno przez międzynarodowe organizacje praw człowieka, izraelskie prawo i polityka dotycząca demografii zostały udokumentowane jako częściowo zbrodnie przeciwko ludzkości w systemie apartheidu, w ramach którego izraelscy urzędnicy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.
„Od momentu powstania w 1948 r. Izrael prowadził wyraźną politykę ustanowienia i utrzymania żydowskiej hegemonii demograficznej i maksymalizacji kontroli nad ziemią z korzyścią dla żydowskich Izraelczyków, jednocześnie minimalizując liczbę Palestyńczyków i ograniczając ich prawa oraz utrudniając im kwestionowanie tego wywłaszczenia”, poinformowała Amnesty International w raporcie z zeszłego miesiąca.

Przewaga demograficzna

Izrael został ustanowiony jako „państwo żydowskie” w 1948 r. na terenie okupowanej wówczas przez Brytyjczyków Palestyny. Powstał po dziesięcioleciach masowej europejskiej imigracji żydowskiej od lat 80. XIX wieku, wspieranej przez ruch syjonistyczny i zachodnie rządy, w celu stworzenia państwa żydowskiego.
Przed brytyjską okupacją Palestyny w 1918 r. populacja żydowska na tych terenach wynosiła trzy procent. W latach 1922-1935 liczba ta wzrosła z 9% do prawie 27%, a do 1947 – z powodu ułatwionej imigracji i prześladowań nazistowskich – wzrosła dziesięciokrotnie, do 33% .
W 1948 r. państwo zostało utworzone siłą, w brutalnym procesie czystek etnicznych przez syjonistyczne milicje, w których 750 000 Palestyńczyków zostało siłą wyrzuconych ze swoich domów.
Dzisiaj izraelskie prawa pozwalają każdemu Żydowi z dowolnego kraju na świecie przenieść się do Izraela i uzyskać izraelskie obywatelstwo – nawet jeśli oni ani ich przodkowie nigdy nie mieli żadnych związków z tym państwem.

„Esencja syjonizmu”

Politolog Awad Abdelfattah powiedział, że Izrael uważa populację palestyńską za „zagrożenie” i „niebezpieczeństwo” dla swojego politycznego projektu utrzymania państwa żydowskiego. „Demografia jest centralnym aspektem syjonizmu. Cała idea syjonizmu polega na zjednoczeniu wszystkich Żydów świata i przeniesieniu ich do Palestyny” – powiedział Abdelfattah. „Każdy Żyd otrzymuje to, co nazywa się ‘prawem powrotu’, podczas gdy pierwotnym, prawowitym właścicielom ziemi zabrania się powrotu i życia w swojej ojczyźnie Palestyny” – kontynuował. „Wszyscy żydowscy imigranci, którzy przybywają – czy to Ukraińcy, czy inni – przybywają kosztem narodu palestyńskiego – zabierając ich ziemie i wzmacniając reżim kolonialny”.
Awad zauważył, że od czasu przesiedlenia około miliona rosyjskich Żydów po rozpadzie Związku Radzieckiego na początku lat 90. XX w. nie było znaczącej żydowskiej imigracji do Izraela, co sprawiło, że kryzys na Ukrainie może okazać się korzystny dla tego państwa.

Wysiłki na rzecz relokacji ukraińskich Żydów były finansowane i kierowane przez kilka organów rządu izraelskiego oraz instytucji partnerskich, w tym Agencję Żydowską dla Izraela Światowej Organizacji Syjonistycznej, a także Międzynarodową Wspólnotę Chrześcijan i Żydów (IFCJ) .
„My i nasi partnerzy kontynuujemy wspólne wysiłki na rzecz sprowadzania imigrantów przez cały czas. Przybycie olim [żydowskich imigrantów] do Izraela jest esencją syjonizmu” – powiedział prezes IFCJ Yael Eckstein .
Jonathan Pollak, działacz walczący z apartheidem z Jafy, powiedział: „Jedyną troską Izraela zawsze było utrzymanie żydowskiej supremacji w Palestynie. „Nie powinno być wątpliwości, że w czasie wojny uchodźcom należy zaoferować bezpieczną przystań, ale najważniejszym obowiązkiem i odpowiedzialnością Izraela jest umożliwienie powrotu palestyńskim uchodźcom i ich potomkom” – powiedział dla Al Jazeera. „Wykorzystywanie kryzysu ukraińskiego do pogłębiania żydowskiej supremacji w Palestynie kosztem Palestyńczyków jest niemoralne i cyniczne”.

Status uprzywilejowany

Prawo międzynarodowe stworzone przez ONZ definiuje osadników jako Żydów, którzy mieszkają w nielegalnych osiedlach na okupowanych w 1967 r. terytoriach palestyńskich Zachodniego Brzegu i Wschodniej Jerozolimy. Jednak wielu Palestyńczyków krytykuje to zróżnicowanie, twierdząc, że pomija ono rzeczywistość Izraela jako osadniczo-kolonialnego reżimu w całej historycznej Palestynie. „Opuszczają Ukrainę jako uchodźcy i uciekają przed kryzysem, ale przybędą na ziemie Palestyny jako osadnicy” – powiedział Lana Tatour. „Przyjmą rolę osadników, ciesząc się wszystkimi przywilejami, jakimi cieszą się Żydzi w Izraelu i natychmiast stając się lepszymi pod względem dostępu do ziemi i do zasobów, nad tubylcami palestyńskimi” – kontynuowała.
Awad Abdelfattah zgodził się, że  „Izrael został erygowany na mocy prawa międzynarodowego. ONZ nie potępi kolonializmu, ponieważ to on dał Izraelowi legitymację i ochronę.”. „To jedyny pozostały reżim kolonialny w XXI wieku” – powiedział.

 

Marek Czapla

Na podstawie artykułu Zeny Al Tahhan opublikowanego 4 marca 2022 na stronach Al Jazeera

ŹRÓDŁO : AL JAZEERA

 

Facebook Comments

Related posts