Kraków jako ośrodek antykomunistycznego podziemia niepodległościowego 1945-56 – Konferencja


Konferencja AKW dniach 21 i 22 października 2015 w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa
“Kraków jako ośrodek antykomunistycznego podziemia niepodległościowego 1945-1956”

Konferencja stanowi podsumowanie tegorocznych wydarzeń związanych z 70. rocznicą utworzenia Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”. 24 lutego br. Muzeum AK otworzyło wystawę “Niezłomni / historie wyklęte”, której towarzyszły liczne spotkania tematyczne.

Badania nad powojenną konspiracją niepodległościową w różnych ośrodkach naukowych i badawczych owocują dużą liczbą publikacji – artykułów, monografii, syntez. Cały czas aktualny jest przy tym postulat podejmowania badań regionalnych nad tym zagadnieniem. W związku z tym Muzeum Armii Krajowej w Krakowie we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz krakowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zapraszaja na konferencję, której celem będzie przedstawienie aktualnego stanu badań nad krakowską konspiracją niepodległościową w latach 1945-1956. Konferencja służyć też będzie rozpoznaniu postulatów badawczych na przyszłość oraz wymianie doświadczeń między naukowcami.

Kraków był jednym z centrów oporu wobec władzy komunistycznej, dlatego skierowanie uwagi na stolicę Małopolski będzie z pewnością ciekawe. Opracowanie tak bogatego w źródła i w faktografię zagadnienia niesie za sobą konieczność podejmowania pracy zespołowej, co jest od dawna jednym z głównych postulatów tyczących się badań nad historią najnowszą.

Szczegółowy program:

21 października

10:00 | “Śladami Żołnierzy Wyklętych po Krakowie” – spacer historyczny poprowadzi dr hab. Zdzisław Zblewski (zbiórka przed wejściem do Muzeum Archeologicznego przy ul. Poselskiej)

12:45 | rozpoczęcie konferencji, Aula Muzeum AK,
13:00 | dr Przemysław Wywiał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, “Mjr Józef Herzog – legionista, oficer WP, członek Zrzeszenia WiN”


13:30 | mgr Patrycja Ratyńska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, “Specyfika Krakowa na tle działalności grupy Armia Polska w Kraju”


14:00 | przerwa kawowa
14:30 | mgr Mateusz Świercz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, “Krakowski Niezłomny. Kapitan Jan Dubaniowski “Salwa”


15:30 | mgr Janusz Baster, badacz niezależny, “Ogłoszenie prawdziwych wyników Głosowania Ludowego 30.06.1946 r. w Krakowie – taktyka czy konieczność?”


16:00 | przerwa kawowa
16:30 | dyskusja

22 października

10:00 | dr Maciej Korkuć, IPN Kraków, Akademia Ignatianum w Krakowie, “Krakowska 6. kompania Zgrupowania <Ognia>”


10:30 | dr Wojciech Frazik, IPN Kraków, “Sprawa grupy mjr. cc <Prostego>”


11:00 | dr Dominika Pasich, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, “Działalność organizacji kpt. Kazimierza Tomczaka. Z dziejów konspiracji niepodległościowej w województwie krakowskim w 1945 r.”


11:30 | mgr Artur Jachna, Muzeum AK, “Tematyka antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w szkolnej edukacji historycznej po 1989 r. Studium wybranych przypadków występujących w literaturze podręcznikowej”


12:00 | przerwa kawowa
12:30 | dyskusja
13:00 | prezentacja ofert edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum AK

17:30 | “Żołnierze Wyklęci w oczach współczesnych młodych Polaków” – dyskusja panelowa z udziałem dr. hab. Rafała Wnuka, dr. hab. Filipa Musiała, mgr. Mateusza Prendoty.

Panel konferencyjny 21 października prowadzi dr Michał Wenklar (IPN Kraków), a 22 października dr Dawid Golik (IPN Kraków).

Fotografie Elżbiety Serafin

Facebook Comments

Related posts