WIZJE POLITYKI POLSKIEJ NA WSCHODZIE Prof. Andrzej Nowak


A.Nowak - KGP1126 lutego 2015r. w Księgarni Gazety Polskiej w Krakowie, przy ul. Jagiellońskiej 11 gościł prof. Andrzej Nowak.

Głównym tematem spotkania była najnowsza książka prof. Andrzeja Nowaka „Polska i trzy Rosje”. Autor przedstawia obraz Polski w 1918 roku, po 123 latach zaborów, Pokazuje Dmowskiego i Piłsudskiego jako prawdziwych mężów stanu pracujących na chwałę Polski, ukazuje podobieństwa między tamtym odzyskaniem niepodległości, a rokiem 1989.

Kolejnym tematem spotkania była współczesna polska polityka na wschodzie w aspekcie bezpieczeństwa Polski (Rosja, banderowcy, wschodnia i zachodnia Ukraina).

Prof. Andrzej Nowak omówił także swój List na Konwent Andrzeja Dudy wyjaśniając niektóre jego fragmenty.

 

Spotkanie prowadził Jakub Maciejewski.

Facebook Comments

Related posts