Wokół 30. rocznicy protestu głodowego w Krakowie Bieżanowie


GlodowkaBieyanowSen o wolności, głód nadziei -Konferencja pod tym hasłem rozpoczęła się w Krakowie 19 lutego,  w 30 rocznicę protestu głodowego ‘Przeciw przemocy’.

 

 


 

 

Program konferencji

19 lutego 2015 r (czwartek)

Aula parafialna przy kościele pw.Narodzenia NMP w Krakowie Bieżanowie (ul. ks. J. Popiełuszki 35)

godz. 10.00 – Rozpoczęcie konferencji

godz. 10.00–10.15 – Powitanie uczestników konferencji i otwarcie wystawy

Panel I: prowadzenie dr Michał Wenklar

godz. 10.15–11.15

Relacje państwo – Kościół katolicki w ostatniej dekadzie PRL (1979–1989) – prof. dr hab. Jan Żaryn (IPN / UKSW)

Działania operacyjne SB wobec duchowieństwa w latach 80. – dr hab. Filip Musiał, prof. Ignatianum (IPN Kraków / Akademia Ignatianum)

Represje wobec duchowieństwa polskiego w ostatniej dekadzie PRL – ks.prof. dr hab.Józef Marecki (IPN Kraków/UPJP II)

godz. 11.15 – 11.45 – przerwa

Panel II: prowadzenie ks. prof. dr hab. Józef Marecki

godz. 11.45–12.45

Krakowska opozycja w długim marszu 1981–1989 – dr hab. Henryk Głębocki (IPN Kraków / UJ)

Protesty głodowe w PRL jako forma oporu i sprzeciwu – dr Cecylia Kuta (IPN Kraków)

Pomoc Kościoła krakowskiego dla internowanych i represjonowanych w latach 80. w świetle materiałów znajdujących się w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie – ks. prof. dr hab. Jacek Urban (UPJP II)

godz. 12.45–14.00 – przerwa

Panel III: prowadzenie dr Cecylia Kuta

godz. 14.00–15.05

Bądźmy solidarni w walce ze złem geneza, przebieg i konsekwencje protestu głodowego w kościele pw.

Narodzenia NMP w Krakowie Bieżanowie w 1985 r. – dr Monika Litwińska (IPN Kraków)

Ksiądz Adolf Chojnacki jako patriota i kustosz pamięci narodowej – dr Łucja Marek (IPN Katowice)

Represje wobec ks. Adolfa Chojnackiego – Michał Malec (IPN Kraków)

godz. 15.05–15.35 – Dyskusja i podsumowanie

godz. 17.00 – Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Wspólnota” z Morawicy

godz. 18.00 – Msza św. w intencji uczestników protestu i złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi

godz. 19.15 – Koncert bardów „Solidarności” w auli. Wystąpią Andrzej Kołakowski i Stanisław Markowski

20 lutego 2015 r. – drugi dzień konferencji ( piątek)

godz. 9.00 – Modlitwa głodujących (kościół pw. Narodzenia NMP)

godz. 9.30–11.00 – Panel dyskusyjny z udziałem uczestników głodówki (aula parafialna) – część I prowadzenie: dr Maciej Korkuć

(naczelnik OBEP IPN Kraków)

godz. 11.00–11.30 – przerwa

godz. 11.30–13.30 – część II – dyskusja i wspomnienia uczestników głodówki, prowadzenie: Bogusława Jaglarz (prezes

Stowarzyszenia Patriotycznego im. ks. Adolfa Chojnackiego)

godz. 14.00 – Wspólna modlitwa w kościele pw. Narodzenia NMP (Droga Krzyżowa Głodujących z 1985 r. )

 

Organizatorami Konferencji są:

Stowarzyszenie Patriotyczne im. Księdza Adolfa Chojnackiego

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krakowie Bieżanowie

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Facebook Comments

Related posts