Wojna Północna 1700-1721 – Kamil Kowalewski


Kamil Kowalewski17 listopada 2014r. w Krakowskim Klubie Kamieniołom gościł Kamil Kowalewski z wykładem Zapomniany „drugi potop szwedzki” – Wojna Północna 1700-1721. Konsekwencje dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

***

          W latach 1696-1763 trwała unia personalna

polsko-saska. W wolnej elekcji został wybrany August II

[1696-1733], a po nim August III [1733-1763]. Okres

panowania Sasów jest czasem politycznego upadku

Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Polityka Augusta II

wciągnęła Polskę do Wojny Północnej, która zrujnowała

gospodarkę Kraju. Obce wojska – szwedzkie i rosyjskie

zachowywały się jak na swojej ziemi. Doszło do upadku

polskiej armii, dyplomacji, paraliżowania obrad Sejmu.

Skutkiem był upadek międzynarodowego znaczenia

Rzeczpospolitej a mocarstwa ościenne ingerują

w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Ważna jest istota procesu oddawania suwerenności,

w końcu niepodległości. I właśnie ten proces, jego istotę

chce nam pokazać Gość Klubu.

Władzę w państwie mogą sprawować ludzie,

którzy dla swoich partykularnych interesów mogą

zrezygnować z prerogatyw władzy państwowej.

Także dzisiaj!

Można oddać śledztwo obcemu państwu. Można zgłaszać

deklaracje polityczną – tzw. „hołd berliński”. Bez presji

obcych wojsk na polskiej ziemi. Istota tego typu poczynań,

jak się wydaje, jest ta sama.

Mamy do czynienia z polityką ustępstw i mamy do

czynienia z polityką rezygnacji, wycofywania się z prowadzenia

samodzielnej polityki.

Historia uczy, gdy my się jej uczymy i wyciągamy wnioski.

 

Zbigniew Strzeboński

Facebook Comments

Related posts