“Jest taki cmentarz daleki” w wykonaniu uczniów L.O. im. Jana Matejki w Wieliczce


UczniowielowieliczkaJEST TAKI CMENTARZ DALEKI

w wykonaniu
uczniów L.O. im. Jana Matejki w Wieliczce

pod kierunkiem nauczycielek
Justyny Urbaniec oraz Zofii Klityńskiej

186 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”

W Wieliczce 29 maja 2013 odbyło się 186 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”, pt. „W 70 rocznicę ukraińskiego ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich (1943-2013) – wieliczanie z Kresów”

Na zaproszeniu na spotkanie czytamy: „11. 07. 1943 r. rozpoczęła się masowa akcja nacjonalistów z tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) przeciwko ludności polskiej na Wołyniu. W Polsce wydarzenia te określa się mianem rzezi oraz zbrodni wołyńskiej. W trakcie rozpoczętej wówczas ludobójczej czystki etnicznej zginęło na Wołyniu ok. 60. 000 Polaków. Ludobójstwo było kontynuowane w następnych latach 1943-1947 na Podolu, i innych ziemiach Małopolski Wschodniej. Łącznie wymordowano co najmniej 160.000 Polaków znanych z imienia i nazwiska. Nieliczni ocaleli. Byli i tacy, którzy przybyli do Wieliczki i tu mieszkają do dziś.”

Spotkanie rozpoczęło się programem artystycznym pt. „Jest taki cmentarz daleki” w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce pod kierunkiem nauczycielek: Justyny Urbaniec, Zofii Klityńskiej.

Prelekcje wygłosili między innymi:
– dr Lucyna Kulińska, adiunkt na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, historyk, badacz dziejów ludobójstwa na Kresach Wschodnich RP – „Ludobójstwo ukraińskie na Kresach II Rzeczypospolitej Polskiej w czasie II wojny światowej – szacowanie liczby polskich ofiar”.

– Irena Wesołowska – Świadectwo – Ludobójstwo na Podolu.
– ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta, autor książek o Kresach Wschodnich – „70 rocznica apogeum ludobójstwa banderowskiego na Kresach Wschodnich”.
– mgr Bogdan i Krzysztof Śmigielscy, wieliczanie, potomkowie kresowian, członkowie Stowarzyszenia Huta Pieniacka – „Po Wołyniu było Podole. Ludobójcza zagłada polskiej wsi Huta Pieniacka 28. 02. 1944 r. – prezentacja filmowa”

Organizatorzy: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – Dział Regionalny, Wydział Humanistyczny Akademii Górnicz-Hutniczej w Krakowie, Stowarzyszenie Huta Pieniacka, Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” w Krakowie, Stowarzyszenie “Klub Przyjaciół Wieliczki”, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Akademickie Koło Wieliczan, Koło Młodych Miłośników Starej Wieliczki.

Facebook Comments

Related posts