Solidarność przy grobach ks. S. Koniecznego, K.Jancarza i A. Chojnackiego


KJancarz23 marca 2013 roku dawni działacze niepodległościowi i przyjaciele zebrani wokół Duszpasterstwa Ludzi Pracy na krakowskich Mistrzejowicach odbyli pielgrzymkę do grobów księży  związanych z podziemiem niepodległościowym:  ks. Stanisława Koniecznego, ks. Adolfa Chojnackiego i ks. Kazimierza Jancarza.

W Poznachowicach przy grobie ks. Stanisława Koniecznego zapalono znicze i odmówiono modlitwy.

Po drodze pielgrzymi odwiedzili Opactwo OO.Cystersów w Szczyrzycu, gdzie modlili się przy obrazie Matki Bożej Szczyrzyckiej. Brat Antoni z tutejszego klasztoru opowiedział historię sanktuarium oraz oprowadził pielgrzymów po klasztornym muzeum.

Kolejnym przystankiem był grób ks. Adolfa Chojnackiego w Juszczynie.

W kościele w Makowie Podhalańskim ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski odprawił mszę świętą, po której pielgrzymi udali się na cmentarz. Przy grobie ks. Kazimierza Jancarza odmówiono modlitwy i odśpiewano patriotyczne pieśni.

24 marca wypada 20-ta rocznica śmierci ks. Kazimierza Jancarza.  Była to 10 pielgrzymka zorganizowana przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy.

Facebook Comments

Related posts