VII pielgrzymka Wołyńskiej Wspólnoty Parafii do Huty Stepańskiej i okolic.

p1110063Kolejny już raz Wołyńska Wspólnota Parafii organizuje wyjazd do miejsc rodzinnych na Wołyniu. VII pielgrzymka odbędzie się w dniach 9-14 lipca 2013 roku. W tym roku, 11 lipca przypada 70 rocznica Tragedii Wołyńskiej. Na uroczystości towarzyszące pielgrzymce zaproszeni zostali Prezydenci Polski i Ukrainy. O ewentualnym udziale Prezydentów dowiemy się w dniach bezpośrednio poprzedzających wyjazd.

Plan VII pielgrzymki zakłada odwiedzenie wszystkich głównych miejsc związanych z parafiami, które wchodzą w skład Wołyńskiej Wspólnoty Parafii tj. Huta Stepańska, Wyrka, Janowa Dolina, Derażne, Chołoniewicze, Sarny, Kostopol. Możliwe, że pielgrzymi odwiedzą także Łuck, Przebraż i Kościuchówkę. Pielgrzymi odwiedzą swoje cmentarze, miejsca gdzie kiedyś stały kościoły, oraz inne ważne miejsca. VII pielgrzymka organizowana jest z uwzględnieniem potrzeb ludzi starszych i wzorem lat poprzednich Konsul będzie proszony o pomoc.

 

Program pobytu zaplanowano następująco: 2 dni przeznaczono na objazd ważnych miejsc, 1 dzień będzie możliwe indywidualne zwiedzanie, 1 dzień zarezerwowano na uroczystości obchodów 70 rocznicy Tragedii Wołyńskiej. Organizatorzy są otwarci na konkretne propozycje dotyczące programu pielgrzymki. Jest możliwy także indywidualny program tj. odwiedzanie odległych miejscowości nie zaplanowanych w ramach pielgrzymki, wymaga wcześniejszego zgłoszenia w celu organizacyjnym. Koszt takiego programy ponosi zainteresowany.

Koszty pielgrzymki obejmują jedynie rzeczywiste wydatki. Na tym wyjeździe nikt nie zarabia. Ceny na Ukrainie znacznie wzrosły i orientacyjny koszt wyjazdu to 950 złotych. W tę cenę wliczone są wszystkie wydatki: autobus, ubezpieczenie, spanie, wyżywienie, pobyt kamerzysty, koszty organizacyjne itp.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w pielgrzymce będzie decydować kolejność zgłoszenia przy jednoczesnym wpłaceniu 400 złotych zaliczki na konto organizatora dotychczasowych wyjazdów z Polski, Grzegorza Naumowicza – PKO BP 89 1020 3668 0000 5502 0351 7380 . Kontakt z panem Grzegorzem: tel. 661 255 845 e-mail: grzegorz.naumowicz@interia.pl

Sprawy organizacyjne na Ukrainie wymagają dużego wyprzedzenia i dlatego organizatorzy proszą o szybkie deklarowanie wyjazdu, a także powiadomienie wszystkich zainteresowanych wyjazdem.

 

Sprawy organizacyjne dotyczące pobytu na Ukrainie prowadzi Janusz Horoszkiewicz tel. 887 960 628; e-mail: jh1500-2900@wp.pl .

Informacje Wołyńskiej Wspólnoty Parafii

 

p1090975Na Youtube można zobaczyć filmy o działalności Wołyńskiej Wspólnoty Parafii:

1. Wołyńska Historia Opowiadana Krzyżami – 2 części filmu

 1. Szlakiem Wołyńskich Krzyży – 2 części filmu
 2. Wołyńska Tragedia – 7 części filmu
 3. Antypolski incydent w Stepaniu

 

Marek Czapla za film dokumentalny z naszej VI pielgrzymki otrzymał w listopadzie 2012 roku III nagrodę na międzynarodowym festiwalu filmów polonijnych w Częstochowie.

 

Na stronie www.wolyn.ovh.org można znaleźć wiele ciekawych informacji o Wołyniu.

 

Za zaginionych, zmarłych i zamordowanych parafian została w listopadzie 2012 roku odprawiona msza święta na cmentarzu w Hucie Stepańskiej. W celu wsparcia można też przekazywać intencje mszalne dla ks. w Sarnach. Janusz Horoszkiewicz udziela informacji jak taką mszę zamówić.

 

Pani Janina Zimirska z Głęboczka wydała książkę, w której opisuje swoje wspomnienia i losy naszych parafian. Książkę pani Janiny można zamówić pod adresem www.wfw.com.pl – koszt około 30 złotych.

 

Od czasu ostatniej pielgrzymki w 2011 roku zmarli:

Jan Domański z Turu – był na VI pielgrzymce

Stanisław Sawicki z Huty Stepańskiej

Ignacy Słojewski z Borku k. Huty Stepańskiej

Jan Burzyński z Karaczuna

Maria Salwa córka Sadowskiego – młynarza z Lipna

Stanisława Jaworska z Borku, siostra zamordowanego w Butejkach Edwarda Kalusa

Stanisław Horoszkiewicz s. Cypriana z Omelanki

Regina Rozmus

Maria Świątkowska

 

Janusz Horoszkiewicz zbiera relacje parafian i opracowuje ich wspomnienia z zamiarem publikacji. Zebrał już ponad 80 relacji świadków. Ci którzy chcieliby opowiedzieć swoje wspomnienia i losy innym aby nie poszły w zapomnienie mogą kontaktować się z Januszem Horoszkiewiczem tel 887 960 628 ( oddzawania )

 

Sprawa ofiar.

p1110529Z dotychczasowych ofiar udało się upamiętnić ponad 20 Miejsc Pamięci Narodowej. Niektóre rodziny w sposób znaczący przyczyniły się do ich powstania. Zaplanowane są dalsze upamiętnienia, a sprawy związane z pozwoleniami już są w toku. Chodzi o takie miejscowości jak: Hutwin, Hały, Tur, Wilcze, Tchory, Grabina, Nierucze, Balarka, Zaułek, Borowa, Głeboczek, Koźle. Potrzeba także regularnie opłacać czyszczenie cmentarzy. Jeśli ktoś ma możliwość i życzenie to ofiary dowolnej wysokości można wpłacać na celowe konto opieki nad cmentarzami i dalsze upamiętnienia BS w Przeworsku o / Zarzecze 96 9106 0008 2002 0011 7304 0001. Janusz Horoszkiewicz – przewodniczący Wołyńskiej Wspólnoty Parafii mówi: Możemy liczyć tylko na swoją ofiarność, bo pomocy nie uzyskamy znikąd. Nasze miejscowości w zamyśle politycznym zostały skazane na zapomnienie, jedynie krzyże przydrożne, które wznosimy przypomną, że kiedyś istniały.

 

Lista 23 miejsc upamiętnionych przez Wołyńską Wspólnotę Parafii w latach 1996-2011.

 

 1. Huta Stepańska

a. Miejsce kościoła pw. NSPJ, spalonego 19 VII 1943

b. Stary cmentarz, na którym jest pochowanych ponad 100 ofiar banderowskich – stoi tam pomnik , krzyż zw. Jezu Ratuj Nas. Pomnik powstał ze składek parafian w 1996 r.

c. Nowy cmentarz, na którym od IV do 19 VII 1943 pochowanych jest około 250 ofiar.

 1. Omelanka

a. Miejsce wsi Omelanka – upamiętnione krzyżem

b. Omelanka uroczysko Kazionne – upamiętnione krzyżem brzozowym

 1. Romaszkowe – upamiętnione krzyżem
 2. Osowa – miejsce szpitala i cmentarza przyszpitalnego z lat 1916 – 1942 5.
 3. Huta Mydzka – miejsce wsi upamiętnione krzyżem
 4. Chołoniewicze

a. Cmentarz parafialny – upamiętniony krzyżem – pomnikiem w 1998 roku

b. Dół Śmierci – miejsce zagrzebania Polaków zamordowanych w III 1943 r.

 1. Janowa Dolina – Upamiętnienie w formie krzyża – pomnika w 1998 roku
 2. Kazimierka – miejsce kościoła pw. św. Kazimierza
 3. Stepań

a. Miejsce kościoł pw. Św. Michała Archanioła i cmentarz – upamiętnienie krzyżem

b. Stary cmentarz wz. Worcellów – upamiętnienie krzyżem

c. Nowy cmentarz – upamiętniony w formie krzyża – pomnika

 1. Kamionka Nowa – upamiętniona krzyżem
 2. Kamionka Stara – upamiętniona krzyżem
 3. Borek – upamiętnienie krzyżem
 4. Siedlisko

a. Wieś – upamiętniona krzyżem

b. Biały Krzyż – upamiętnienia parafian nie pochowanych na polach Huty i Wyrki

 1. Wyrka

a. Cmentarz – upamiętniona krzyżem. Na cmentarzu pochowanych jest wiele ofiar.

b. Wyrka miejsce kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

c. Most na Soszniki – Krzyż upamiętnia ofiary banderowskiej napaści na kolumnę wycofujących się z Huty Stepańskiej.

 

Janusz Horoszkiewicz mówi:

Wszystkie te upamiętnienia powstały kosztem naszych wyrzeczeń, starań i ofiar. Wiemy skąd wyszliśmy, znamy swoje korzenie i wiemy gdzie było nasze miejsce. Nie zapomnieliśmy o naszych cmentarzach, a groby naszych bliskich nie zarosły. I nas kiedyś nie będzie, wtedy pozostaną nasze krzyże jako świadkowie, a przechodzień idąc wspomni nas, te krzyże nie pozwolą zapomnieć.

Odeszliśmy z niczym, wszyscy życie ułożyli sobie na nowo. Nam pozostały wspomnienia, a Im pozostawmy nasze krzyże.

 

M.C.

 

Facebook Comments

Related posts