O sprawie Jacka Majchrowskiego mówi Witold Gadowski


Gadowski_22 lipca 2014r. Witold Gadowski złożył wniosek o ściganie Jacka Majchrowskiego w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie. Pod wnioskiem podpisało się 34 obywateli Krakowa. Grupa obywateli zarzuca Majchrowskiemu „doprowadzenie do wyrządzenia Gminie Miejskiej Kraków szkody majątkowej w wysokości co najmniej 8.107.536,39 zł”. Chodzi o pomysł „zimowe igrzyska w Krakowie”.

„Prezydent Miasta Krakowa doprowadził do wydatkowania kwoty przekraczającej 8 mln zł dla realizacji projektu, który nie tylko nie miał poparcia społecznego, ale był oczywiście sprzeczny z interesem Gminy Miejskiej Kraków” – piszą autorzy zawiadomienia. Mieszkańcy Krakowa w referendum powiedzieli, iż nie chcą igrzysk.

Według autorów wniosku mogło dojść do popełnienia opisanego w art. 296 § 1 i § 3 Kodeksu karnego, czyli nadużycia władzy i spowodowania szkody majątkowej wielkich rozmiarów.

Dziś Witold Gadowski opowiada o postępach prokuratury w tej sprawie, a także omawia postawę mediów i dziennikarzy.

 

Witold Gadowski składa wniosek o ściganie Jacka Majchrowskiego w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie

https://www.program7.pl/witold-gadowski-sklada-wniosek-o-sciganie-jacka-majchrowskiego-w-prokuraturze-apelacyjnej-w-krakowie/

Facebook Comments

Related posts