Jak się uczy i czego się uczy… – dr Jerzy Lackowski


[adrotate group=”9″]

Wykład dr Jerzego Lackowskiego Rynkowe reformy szansą dla polskiej edukacji
17 kwietnia 2012, Kraków
Organizatorzy: Oddział Krakowski Kongresu Nowej Prawicy i “Stowarzyszenie Na Rzecz Wolnego Handlu”

Dopóki istnieją zorganizowane państwa to jest jakiś kanon edukacji ogólnopaństwowej. Tu się pojawia ta nieszczęsna podstawa programowa. Polski system w tej chwili jest tak skonstruowany, że można sobie dołożyć program autorski na każdym przedmiocie. Dzisiaj Minister Edukacji za programy w ogóle nie odpowiada on tylko za podstawę programu odpowiada, natomiast za programy odpowiadają nauczyciele i w ogóle zatwierdzane są na poziomie szkół. Rada pedagogiczna przyjmuje bądź nie program. Tak samo podręcznik, tu już też minister się wycofał. (…)

Problem jest jak się uczy i czego się uczy. (…) Można było skleić programowo gimnazjum z liceum bo nawet minister Handke mówił, że gimnazjum i liceum powinny stanowić pewną całość, tylko w czym tkwiła przeszkoda, żeby to profilowanie było takie spokojniejsze. Jeżeli ktoś pójdzie na profil humanistyczny i skończył klasę humanistyczną, to żeby mógł jednak podjąć studia na fizyce. Czyli taki trochę bardziej elastyczny system, bo jednak my często decydujemy się w późniejszym okresie. Mówi się rodzicom, że jest doradztwo zawodowe edukacyjne na poziomie gimnazjum rewelacyjne. Nieprawda. (…)

Tutaj by trzeba zrobić eksperyment. Zróbmy pilotaż i zobaczymy. I wtedy zobaczylibyśmy jak to działa w różnych fragmentach i to co dobre byśmy wzmocnili a to co złe usunęli. Natomiast tu nikt w ten sposób nie myśli.

Natomiast co do programu to jest jeden problem i to jest wszędzie na świecie. To jest kwestia kanonu. Bo jednak mamy system, po którym kończąc szkołę średnią idziemy na studia, czyli mamy tą zewnętrzną maturę, to musi być wystandaryzowane. To jest ten problem, że temu ma służyć podstawa programowa. (…) Gdybyśmy dziś zapytali kogoś czym ma się charakteryzować każdy młody człowiek, który kończy szkołę średnią w Polsce, takie kwantum wiedzy poszczególnych fragmentów jakie powinien mieć.

Facebook Comments

Related posts