Nagroda im Lecha Kaczyńskiego dla Władysława Stasiaka


[adrotate group=”9″]

18 kwietnai 2012

Obchody II rocznicy pochowania pary prezydenckiej na Wawelu rozpoczęły się konferencją pt “Jak być niezłomnym w dzisiejszej Polsce”. Konferencja rozpoczęła się o godzinie 12:45 w Filharmonii Krakowskiej. Głos zabrali między innymi: Jarosław Kaczyński, Ewa Stankiewicz, Andrzej Nowak, a także Adam Kalita.

Nagrodę im. Lecha Kaczyńskiego dla Władysława Stasiaka na ręce małżonki Barbary Stasiak wręcza Maciej Łopiński.

Szanowni państwo serdecznie dziękujemy naszym panelistom pierwszego panelu. Na koniec mamy słowa o tym, że pan prezydent, profesor Lech Kaczyński był człowiekiem niezłomnym. Tak był człowiekiem niezłomnym, ale nie tylko dlatego był z całą pewnością mężem stanu. Był mężem stanu dlatego, że miał wizję. Miał wizję Polski, miał wizję polskiej polityki wewnętrznej i polskiej polityki zagranicznej. Ale wiedział również, że sam tej wizji zrealizować nie zdoła, że do tego potrzebni są ludzie uczciwi. Moralni i kompetentni, którzy będą mogli pomagać mu w prowadzeniu spraw państwowych.

W swoim liście z 6 października 2007 roku skierowanym do uczestników inauguracji roku akademickiego w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego pan prezydent napisał; „O sile i sprawności państwa, o wartości i efektywności funkcjonowania jego instytucji decydują nie tylko przepisy i procedury. Nasz kraj potrzebuje kompetentnych, bezstronnych i lojalnych wobec państwa urzędników o wysokich walorach moralnych i nowoczesnym myśleniu”.

Z całą pewnością, proszę państwa, była taka osoba, tuż obok pana prezydenta wiele lat z nim współpracująca. Szef jego kancelarii. Człowiek, urzędnik, który stał wiernie przy panu prezydencie do samego końca, do ostatniego tchnienia. Nasz przyjaciel Władysław Stasiak.

Facebook Comments

Related posts