Alicja Kondraciuk recytuje wiersz Lusi Ogińskiej Spór o pierwszeństwo


[adrotate group=”9″]

Wiersz Lusi Ogińskiej Na kanwie ewangelii wg św. Mateusza  “Spór o pierwszeństwo” recytuje Alicja Kondraciuk podczas wystawy fotograficznej
Władysława Grodeckiego.

Facebook Comments

Related posts