Jak doszło do tego, że jest, jak jest? – prof. Witold Kieżun

Prof. Witold Kieżun opowiada historię zmian w gospodarce, w Polsce, w czasie tak zwanej “transformacji ustrojowej”. Przewijają się w tej opowieści nazwiska: Jeffrey Sachs, George Soros, Bronisław Geremek, Adam Michnik oraz wiele innych postaci.

Read More

Prof. Witold Kieżun opowiada o Powstaniu Warszawskim

Prof. Witold Kieżun opowiada o swoich przeżyciach w czasie Powstania Warszawskiego. Profesor opisuje także sytuację na arenie międzynarodowej oraz w samej Warszawie. Fragment spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej w Krakowie 11 maja 2014r.  

Read More