Podajemy pierwsi! W Krakowie zdewastowano zabytkowy kopiec Wandy.

W Krakowie podczas koszenia trawy zdewastowano jedną z dwóch najstarszych budowli – kopiec Wandy. Ten zabytkowy kopiec został wzniesiony około VII – VIII wieku. 8 czerwca 2016 r. ujawniamy zniszczenia, jakich dokonały osoby koszącę trawę na kopcu. Widoczne są pozostawione przez traktor koleiny, a także doły w ziemi wykopane przez koła.  

Read More