O udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Omówienie projektu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: NTV         Druk nr 1066  Warszawa, 18 stycznia 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów   RM 10-10-12 Pani   Ewa Kopacz   Marszałek Sejmu     Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek  Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy     – o udziale zagranicznych  funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych…

Read More