Marek Karp – wspomnienie – W.Gadowski, A.Komorowski

W Krakowskim Klubie Kamieniołom Marka Karpa wspominali Witold Gadowski i Andrzej Komorowski. Marek Karp, ur. 2 lipca 1952r., zm. 12 września 2004r. Potomek szlacheckiego rodu, wywodzącego się z dawnych ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1975-1980), praca magisterska pt.: “Świadomość więzi ogólnopaństwowych i regionalnych w średniowiecznych mitach początków Polski”. Z zamiłowania – historyk sztuki i architektury. W latach 80-tych publikował w drugim obiegu prace poświęcone historii Europy Wschodniej, współtworzył i redagował podziemną “Res Publikę”, uczestniczył w niezależnym konwersatorium “Polska w Europie”. Od 1986-1990 kierował Biblioteką Główną ASP…

Read More