Pożegnanie Stanisława Papieża

Stanisław Papież pracował jako dziennikarz. Był publicystą politycznym i teologicznym „Naszego Dziennika”. Działał m.in. w krakowskim stowarzyszeniu Klub Fides et Ratio (którego był współzałożycielem, prezesem i wiceprezesem) oraz w Katolickim Stowarzyszeniu Dziennikarzy. Był posłem na Sejm Sejm IV i V kadencji. Aktywnie działał na rzecz promocji naszego filmu “Szlakiem Wołyńskich Krzyży”. Był organizatorem niezliczonych spotkań i prelekcji. Zmarł 29 sierpnia 2023 w wieku 58 lat. Pochowany został na krakowskim Cmentarzu Podgórskim.

Facebook Comments

Related posts