Zwołano sztab kryzysowy. Znów ziemia zapadła się w Trzebini.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwołał nadzwyczajne posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z zapadającą się ziemią w Trzebini. Po kolejnych przypadkach zapadnięcia się ziemi na portalu rmf24.pl opublikowano wypowiedź profesora Marka Cały z AGH, który twierdził, że mieszkańców zagrożonych terenów należy tymczasowo wysiedlić.
Powinna być informacja: słuchajcie, możecie spodziewać się gwałtownego zagrożenia – może być dzisiaj, może być pojutrze. W związku z tym lepiej przenieście się czasowo do hotelu. My ten teren intensywnie zbadamy, zweryfikujemy, czy mamy rację – jeżeli nie, wracacie, jeżeli mamy rację – podejmujemy gwałtowne działania – mówi Cała. Według naukowca w Trzebini zachodzi proces podnoszenia się lustra wód gruntowych, co jest spowodowane zamknięciem kopalni Siersza. Zdaniem naukowca proces ten będzie narastał wraz z przybywaniem wody w gruncie, czyli w przypadku roztopów bądź intensywnych opadów deszczu.

Do pierwszego zapadnięcia się ziemi doszło 20 września 2022 roku, na cmentarzu w Trzebini. Powstała dziura w ziemi o głębokości 10 metrów i średnicy około 20 metrów. Zniszczonych zostało 40 grobów. Po tym zdarzeniu nekropolia została zamknięta do odwołania. Później ziemia zapadła się w Święto Trzech Króli, przy ul. Jana Pawła II. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce 10 stycznia 2023, przy ul. Grunwaldzkiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Kultury Willa NOT i kortów tenisowych.

Na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w grudniu 2022 roku Spółka Restrukturyzacji Kopalń (następca prawny KWK „Siersza”, z której działalnością wiążą się powstające zapadliska) podała, że rozszerzone badania gruntu są w toku. Zgodnie z założeniami i uzgodnieniami, proces badawczy ma się zakończyć do 15 lutego 2023 roku. Wstępna interpretacja przedstawiona Spółce potwierdziła występowanie pustek lub warstw słabo spoistych. Stwierdzone anomalie występują w głównej mierze na terenach niezamieszkałych. Eksperci z AGH zarekomendowali przeprowadzenie 10 sondowań geotechnicznych gruntów oraz kilku dodatkowych odwiertów, do czego zarząd SRK niezwłocznie zobowiązał wykonawcę.

Do wojewody dotychczas nie został zgłoszony żaden sygnał o potrzebie ewentualnej ewakuacji mieszkańców w związku z bezpośrednim zagrożeniem dla mieszkańców.
fot: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

W posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 stycznia 2023 uczestniczyli przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk.

Zespół ekspercki przedstawił aktualny stan badań. Wojewoda wyraził oczekiwanie, aby podmioty prowadzące te badania oceniły, czy dotychczasowe analizy mogą wskazywać na bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców miasta przesądzające o konieczności podjęcia tak radykalnych kroków jak ewakuacja.

Przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz Akademii Górniczo-Hutniczej wskazali, że do sformułowania wniosków konieczne są pełne i zintensyfikowane badania. Na ich podstawie można zmierzać do wytypowania najbardziej zagrożonych miejsc, w tym ewentualnie terenów zabudowanych. Na tę chwilę nie ma jednak potrzeby ewakuacji mieszkańców, choć oczywiście po zakończeniu procesu badawczego należy przeanalizować wszelkie scenariusze. Trzeba jednocześnie zauważyć, że jest możliwe także zabezpieczenie budynków poprzez wzmocnienie terenu (iniekcje odpowiednich substancji do gruntu).

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita oczekuje pełnej mobilizacji wszystkich zaangażowanych podmiotów i intensyfikacji prac, także w formule rozszerzonej.

Marek Czapla

Facebook Comments

Related posts