Rosja dokona płatności za dwie emisje swoich euroobligacji

Rosyjska agencja informacyjna РИА Новости donosi na swoim kanale Telegram: Rosja dokona płatności za dwie emisje swoich euroobligacji o wartości 117 mln USD. Będzie to pierwsza spłata zadłużenia zagranicznego Rosji po zamrożeniu rezerw złota i walut obcych. Posiadacze obligacji to w większości obcokrajowcy. Ministerstwo Finansów Rosji zleciło już przekazanie środków do międzynarodowego systemu depozytowo-rozliczeniowego Euroclear, depozytariusz następnie przekaże pieniądze obligatariuszom.

Polecenie wypłaty wydawane jest w dolarach. W celu jego realizacji należy wypłacić tę kwotę z zamrożonych na Zachodzie rosyjskich rezerw. Nie ma jeszcze formalnych zakazów obsługi rosyjskiego długu, ale prawnicy bankowi mogą obawiać się sankcji USA i odmówić dokonania płatności. Rosja zamierza wywiązać się ze swoich zobowiązań – jeśli zlecenie w walucie obcej nie zostanie zrealizowane, zostanie ono wycofane, a kwota przelana na rachunki inwestorów w rublach (po kursie Banku Centralnego z dnia Zapłaty) Jeśli to nie będzie odpowiadać inwestorom, będą mogli wystąpić do sądu międzynarodowego i ogłosić niewykonanie zobowiązania.

Facebook Comments

Related posts