Załogi niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady

 

Archiwalna środa w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie

Załogi niemieckich obozów koncentracyjnych. Perspektywy ścigania zbrodniarzy 

Temat dyskusji, która odbyła się 31 stycznia 2018 r. brzmiał: „Załogi niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady. Perspektywy ścigania zbrodniarzy i rola pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”. W spotkaniu wzięli udział: Jacek Kwilosz (Oddziałowe Archiwum IPN w Krakowie), Urszula Jaworska (Biuro Informatyki IPN), Łukasz Gramza (Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie).Rok temu podczas konferencji prasowej z udziałem prezesa IPN i dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu zaprezentowana została baza danych funkcjonariuszy SS, pełniących służbę w obozie KL Auschwitz-Birkenau. Powstała ona w oparciu o wyniki wieloletnich badań prof. dr. hab. Aleksandra Lasika z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prezes IPN zapowiedział wówczas rozszerzenie bazy, udostępnionej pod adresem: truthaboutcamps.eu/zalogass o dane esesmanów służących w kolejnych obozach.Utworzone wysiłkiem pionu ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu i pionu archiwalnego IPN zestawienie stało się ważnym narzędziem w walce z pojawiającymi się w mediach zachodnich sformułowaniami, sugerującymi współodpowiedzialność Polaków za organizację obozów i Holokaust. Baza danych jest bardzo ważnym narzędziem w ściganiu funkcjonariuszy SS, którzy pełniąc służbę w obozach koncentracyjnych, dopuścili się ludobójstwa i nie zostali dotąd skazani. Szacuje się, że może ich żyć jeszcze nawet około 1600.

O perspektywach ścigania zbrodniarzy z SS mówił Łukasz Gramza, prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, prowadzący śledztwo w sprawie zbrodni dokonywanych w KL Auschwitz-Birkenau (sygn. S 78.2011.Zn).

O roli pionu archiwalnego IPN przy tworzeniu bazy danych opowiedziała zebranym Jacek Kwilosz, zastępca naczelnika Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie, a zarazem członek powołanego przez prezesa IPN zespołu koordynującego poszukiwanie, przetwarzanie i przekazywanie na potrzeby śledztw materiałów dotyczących zbrodni popełnionych w niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady.

Urszula Jaworska z Biura Informatyki IPN przedstawiła założenia i makietę rozbudowywanej obecnie bazy, zawierającej dane załóg niemieckich obozów, która zostanie wkrótce opublikowana na stronach internetowych IPN. 

(IPN http://krakow.ipn.gov.pl)

Facebook Comments

Related posts