Manifestacja poszkodowanych przez banki przed Pałacem Prezydenckim


profuturis5 grudnia 2015 w Warszawie, przed Pałacem Prezydenckim odbyła się manifestacja osób poszkodowanych przez banki. Uczestnicy domagali się uchwalenia ustawy nakazującej przeliczenie zaciągniętych kredytów “we frankach” na złotówki. Prezydent w kampanii wyborczej obiecał zajęcie się tą sprawą.

 

 

—- ***** —-

„Frankowicze” w pałacu prezydenckim
Komunikat prasowy po spotkaniu przedstawicieli Pro Futuris z zespołem z 
kancelarii Prezydenta R.P.W dniu 5.12.2015 przedstawiciele stowarzyszeń i Ruchu Pro Futuris zostali 
przyjęci w Pałacu Prezydenckim w trakcie manifestacji kredytobiorców oraz 
właścicieli polisolokat oraz książeczek mieszkaniowych PKO B.P. 
Przedstawiono główne problemy w zakresie prac nad tzw. ustawą antyfrankową:

- opóźnienie w stosunku do obietnic przed- i powyborczych
- zakres ustawy – objęcie osób samozatrudnionych oraz wprowadzenie 
rozwiązania „datio in solutum”
- straty, jakie brak rozwiązań „antyfrankowych” powoduje co miesiąc dla 
budżetu Państwa w postaci niezapłaconych podatków, składek ZUS, koszty 
sądowe i okołosądowe, koszty pomocy społecznej dla osób tracących dach nad 
głową i źródła utrzymania; a także schematy unikania odpowiedniego 
opodatkowania tych transakcji przez banki
- usunięcie klauzul abuzywnych z umów kredytowych „frankowych” „euro” i 
„złotowych”, likwidacja tzw. wskaźnika WIBOR z umów kredytowych w Polsce

Przedstawiciele Kancelarii odnieśli się do wspomnianych kwestii, które mają 
być omawiane na kolejnych spotkaniach, które  w ciągu miesiąca powinny 
doprowadzić do przedstawienia tej ustawy w odpowiednim kształcie w Sejmie 
R.P. Przyjęli też informację o gotowości wsparcia ekipy pracującej nad 
ustawą przez prawników i przedstawicieli stowarzyszeń Ruchu Pro Futuris. W 
zakresie usunięcia WIBORu z umów kredytowych stwierdzono, że powinno to być 
przedmiotem kolejnej ustawy, gdyż ustawa „antyfrankowa” ma za zadanie 
zlikwidowanie palącego problemu finansowego obywateli R.P. klientów banków w 
naszym kraju. Co do pozostałych poruszanych problemów to mają zostać wzięte 
pod uwagę zarówno objęcie sób prowadzących działalność gospodarczą, jak i 
zwykłych klientów. Rozwiązanie zakładające możliwość oddania nieruchomości, 
na którą został zaciągnięty kredyt w zamian za umorzenie długu zostanie 
włączone do nowej ustawy. Przedstawiciele Ruchu Pro Futuris zapowiedzieli w 
imieniu kredytobiorców we frankach kolejną manifestację 15 stycznia 2016 
roku organizowaną tym razem przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu w 
rocznicę „czarnego czwartku”, 15 stycznia 2015 kiedy to kurs franka 
szwajcarskiego osiągnął swój historyczny kurs w stosunku do złotego – 5,21. 
Poinformowano, że wraz z UOKiK Stowarzyszenie Pro Futuris złoży Petycję do 
Ministerstwa Finansów w sprawie likwidacji WIBORu i poproszono o wsparcie 
tej inicjatywy Pana Prezydenta, który jako głowa Państwa czuwa nad 
bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem finansowym wszystkich Polaków. 
Poinformowano również o złożeniu podejrzenia popełnienia przestęstwa przez 
wysokich urzędników państwowych w związku z tzw. aferą frankową. W przyszłym 
tygodniu ma się odbyć w tej sprawie spotkanie z ministrem sprawiedliwości 
panem Zbigiewem Ziobro. Strony zgodziły się, że niedopuszczalne jest 
porównywanie sytuacji „złotówkowiczów” z „frankowiczami” w kontekście tzw. 
ustawy antyfrankowej i przedstawiciele kancelarii mają poprosić w naszym 
imieniu panią minister Minister Anna Surówka-Pasek o sprosowanie komunikatu, 
który pojawił się na portalu Radia Maryja jako stwierdzenie „nietrafnie 
opisujące problem”:
– Oczekujemy, że oni również włączą się w tę akcję, będą proponowali własne 
rozwiązania. Trzeba jednak pamiętać, że to nie mogą być takie rozwiązania, 
które będą w sposób dyskryminujący traktować osoby, które wcześniej wzięły 
kredyt w złotówkach. Stworzenie takich regulacji prawnych, które w dużo 
korzystniejszej pozycji stawiałyby osoby, które zaciągnęły kredyty we 
frankach mogłoby zrodzić sprzeciw tych osób, które wzięły kredyt w 
złotówkach i są w trudnej sytuacji – mówi minister Anna Surówka-Pasek. 
(http://www.radiomaryja.pl/informacje/trwaja-prace-nad-regulacja-ws-frankowiczow/) 

W związku z powyższym przekazano dla pani minister egzemplarz książki 
wydanej przez Pro Futuris pt. Biała księga kredytów we frankach: historia i 
analizy.


Na koniec wizyty przedstawiciele Pro Futuris wręczyli kilkadziesiąt kartek 
świątecznych z życzeniami dla Pana Prezydenta, które uczestnicy napisali 
wcześniej w trakcie manifestacji przed Pałacem Prezydenckim. Dalsze kilkaset 
kartek z życzeniami i prośbą o wsparcie ustawy antyfrankowej ma nadejść 
pocztą. 

Tomasz Sadlik
Prezes Stowarzyszenia Obrony Poszkodowanych przez Banki i Obywatela
www.profuturis.eu
kontakt@profuturis.eu 
facebook Pro Futuris 
Facebook Comments

Related posts