65. rocznica śmierci księdza Władysława Gurgacza

IMG_4073Władysław Gurgacz urodził się 2 kwietnia 1914 roku we wsi Jabłonica Polska położonej niedaleko Krosna. W 1931 roku wstąpił do nowicjatu Kolegium Jezuitów w Starej Wsi. Studiował filozofię w Krakowie, Nowym Sączu, teologię w Starej Wsi i Warszawie. W Wielki Piątek 7 kwietnia 1939 roku złożył na Jasnej Górze „Akt Całkowitej Ofiary ze swego życia za Ojczyznę w niebezpieczeństwie”. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1942. Przebywając jako pacjent w szpitalu w Gorlicach w roku 1945 był tam jednocześnie duszpasterzem Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, udzielał też wsparcia duchowego żołnierzom niepodległościowego podziemia. Od września 1947 r. był kapelanem Służebniczek Starowiejskich w Krynicy. Głosił tam odważne, patriotyczne kazania, co nie podobało się komunistycznym władzom Polski Ludowej. Próbowano go zabić. Wstąpił wtedy do powstałej jesienią 1947 roku na terenie Sądecczyzny Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, gdzie był kapelanem Żandarmerii – pionu wojskowego tej patriotycznej organizacji. Jego pseudonim SEM oznaczał Servus Mariae (Sługa Maryi). Wkrótce komuniści przystąpili do rozpracowywania tej grupy i już w połowie 1948 roku aresztowali wielu jej członków. Pozostała część grupy przeszła do lasu. Ich bazą stały się tereny wokół Hali Łabowskiej. Ksiądz Gurgacz udzielał wsparcia moralnego członkom organizacji, był ich spowiednikiem, odprawiał dla nich polowe Msze Święte, chciał być blisko tych młodych ludzi, którzy w obronie Polskości odważyli się położyć na szalę swoje życie. W lipcu 1949 roku bezpieka aresztowała księdza Gurgacza, dowódcę grupy ppor. Stefana Balickiego ps. „Bylina” oraz st. sierż. Stanisława Szajnę ps. „Orzeł”. Skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy zostali zamordowani na dziedzińcu więzienia Montelupich w Krakowie 14 września 1949 roku.

W 65. rocznicę tej zbrodni w miejscu Ich śmierci odbyła się uroczystość poświęcona pamięci bohaterów. Przybliżono sylwetkę księdza Gurgacza. Powitano zaproszonych gości, m.in.: posła RP Antoniego Macierewicza, posła Piotra Naimskiego, Zuzannę Kurtykę – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyń2010, Stefana Kuliga i Zbigniewa Obtułowicza – członków Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej oraz więźniów politycznych okresu stalinowskiego – majora Zbigniewa Paliwodę i kapitana Władysława Zawiślaka, a także siostrzenicę księdza Władysława Gurgacza i członków rodziny dowódcy PPAN. W pobliżu miejsca, gdzie zostali zabici strzałem w tył głowy, przed symbolicznym Krzyżem Pamięci wystawiono Wartę Honorową Służby Więziennej. Złożono tam kwiaty i zapalono znicze. Podczas uroczystości asystowały też Poczty Sztandarowe Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej oraz Grup Rekonstrukcji Historycznej z Bochni i Podhala.

Tego dnia w Parku im. dr Henryka Jordana w Krakowie odsłonięto pomnik księdza Władysława Gurgacza. Autorem pomnika jest salezjanin ksiądz Robert Kruczek. Homilię podczas uroczystej Mszy Świętej wygłosił ksiądz Henryk Michalak, który od 16 lat odprawia Mszę na Hali Łabowskiej. Oprawę muzyczną stworzył Chór Wspólnota z Morawicy koło Krakowa.

Elżbieta Serafin

 

fot. Elżbieta Serafin

Facebook Comments

Related posts