Pochody pederastów, dewiantów nie będą miały miejsca na polskich ulicach


devianciRobert Winnicki, prezes honorowy Młodzieży Wszechpolskiej, członek Rady Decyzyjnej RN, a także Ádám Mirkóczki – poseł Jobbiku, wiceprzewodniczący parlamentarnej grupy współpracy polsko-węgierskiej zabrali głos na temat parad mniejszości seksualnych podczas tak zwanego “Marszu Równości” w Krakowie.

Facebook Comments

Related posts