Transformacja ustrojowa i gospodarcza – czy można było inaczej? A. Dudek, T. Syryjczyk


Syryjczyk31 marca w Krakowskim Klubie Kamieniołom miało miejsce spotkanie “Transformacja ustrojowa i gospodarcza –
czy można było inaczej?” Gośćmi Klubu byli prof. Antoni Dudek oraz dr Tadeusz Syryjczyk.

Facebook Comments

Related posts