Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r. – konferencja


Konferencja_11_03Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego i Ośrodek Myśli Politycznej zorganizowały konferencję “Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r.” – 10-11 marca 2014, Kraków, Collegium Maius Sala im. Michała Bobrzyńskiego, ul. Jagiellońska 15.

Facebook Comments

Related posts