Czy spojrzenie na komunizm dzieli Polaków? Antoni Dudek


ADudekCzy spojrzenie na komunizm dzieli Polaków?

Wywiad z prof. dr hab. Antonim Dudkiem przeprowadziła Patrycja Lech współpracownik fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego.

Facebook Comments

Related posts