Od „unii krewskiej” do unii lubelskiej. Jak unię postrzegają Litwini?


unia-litwaOd „unii krewskiej” do unii lubelskiej. Jak unię postrzegają Litwini?  Jakie są relacje polsko-litewskie na przestrzeni czasu?

W Krakowskim Klubie Kamieniołom gościli:

Małgorzata Stefanowicz – urodzona i wychowana w Wilnie, pochodzi z polskiej rodziny. Ukończyła Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą polityce etnicznej Litwy w latach 1991-2004.

Pracuje w Polskim Ośrodku Naukowym UJ w Londynie. Od 2012 r. jest redaktorem naczelnym miesięcznika “Goniec Litewski”.

Wojciech Świeboda – historyk, mediewista. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: historia-archiwistyka. Pracował w Archiwum Państwowym w Krakowie, a obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej w Oddziale Rękopisów. W 2011 r. obronił doktorat na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi Kościoła i relacji międzywyznaniowych w Polsce średniowiecznej. Uczestniczy w pracach mających na celu stworzenie katalogów średniowiecznych rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej i Archiwum Polskiej Prowincji oo. Dominikanów.

Giedrius Janauskas

Spotkanie prowadził Zbigniew Strzeboński.

Facebook Comments

Related posts