Polskie rakiety meteorologiczne – dr Andrzej Bielak


Andrzej BielakO pracach nad polskimi rakietami meteorologicznymi, które były prowadzone pod kierunkiem Jacka Walczewskiegow latach 60 i 70 ubiegłego wieku. Opowiada dr Andrzej Bielak, który uczestniczył w pracach.

Facebook Comments

Related posts