Stanisław Papież – Spotkanie z Ruchem Narodowym


StanislawPapiez3 maja 2013, w Krakowie odbyło się Spotkanie z Ruchem Narodowym.

Stanisław Papież ze stowarzyszenia Fides Et Ratio mówi o globalizmie i zadaniach Ruchu Narodowego.

W spotkaniu wzięli udział:  Marian Kowalski, Dawid Gołąb, Szymon Kasiński (Młodzież Wszechpolska), Adam Seweryn (Obóz Narodowo-Radykalny), Stanisław Papież (Fides et Ratio), Norman Czarnecki (Młodzież Wszechpolska).

Facebook Comments

Related posts