Czy możliwy jest naród bez kultury narodowej? – Mirosław Sanek – dyskusja


Sanek2Czy możliwy jest naród bez kultury narodowej?  Polscy twórcy wobec polskiej historii, kultury i tożsamości narodowej

29 kwietnia 2013 odbyło się spotkanie z red. Mirosławem Sankiem. Prelegent przedstawił stosunek współczesnych polskich twórców do polskiej historii i dziedzictwa narodowego na przykładzie polskiej kinematografii.

Wykład Mirosława Sanka: https://www.program7.pl/czy-mozliwy-jest-narod-bez-kultury-narodowej-miroslaw-sanek/

Facebook Comments

Related posts