„Parośla 9 lutego 1943. Tu się zaczęło…”

DP1130486_1nia 14 lutego 2013 roku przy ul. Jagiellońskiej 11 w Krakowie, odbyło się pierwsze z cyklu Czwartkowych spotkań w Księgarni Gazety Polskiej. Miało ono na celu upamiętnienie 70. rocznicy mordu w Parośli dokonanego na Polakach przez Ukraińską Powstańczą Armię oraz Organizację Ukraińskich Nacjonalistów. W okrutnym mordzie licznie uczestniczyła ludność ukraińska, która bez żadnych skrupułów zadawała śmierć swoim sąsiadom, a nawet krewnym polskiego pochodzenia. Rok 1943 stał się apogeum eksterminacji Polaków. Według różnych szacunków, w latach 1939-1947 z rąk Ukraińców zginęło od 150 do 200 tys. obywateli Polski. Tym bardziej dziwi fakt przemilczania tego oczywistego ludobójstwa wśród polskich polityków i dziennikarzy.

P1130491_1Gośćmi p. Katarzyny Schejbal-Dereń, organizatorki spotkania, byli: p. Marek Czapla z Niezależnej Telewizji Internetowej „Program 7” oraz pracownik IPN, p. Paweł Należniak. Spotkanie uatrakcyjnił pokaz filmu „Parośla 9 lutego 1943. Tu się zaczęło…” autorstwa p. Marka Czapli, po którym z niezwykle ciekawym wykładem do uczestników zwrócił się p. Paweł Należniak. Wystąpienie historyka IPN zostało poparte prezentacją multimedialną ukazującą zdjęcia, dokumenty i dane statystyczne dotyczące ludobójstwa na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.

Tematem przewodnim spotkania były wciąż aktualne słowa Zbigniewa Herberta: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”.

Relację filmową, p. Stefan Budziaszek.

Grzegorz Nieradka

Facebook Comments

Related posts