Zdelegalizujemy postkomunę oświadczenie Okręgu Małopolskiego MW przed Marszem Pamięci w Krakowie

MW-MarszPamieci13grudnia13 grudnia 2012, w 31 rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego środowiska narodowe zorganizowały Marsz Pamięci pod hasłem Zdelegalizujemy postKOMUNĘ.  Przed Marszem Tomasz Kisiel przeczytał oświadczenie Okręgu Małopolskiego Młodzieży Wszechpolskiej.

Facebook Comments

Related posts