SPOTKANIA Z HISTORIĄ I KULTURĄ “Czy katolik powinien obawiać się integracji europejskiej ?” Wykład prof. dr hab. Krzysztof Szczerski

[adrotate group=”9″]

Fundacja Golgoty Wschodu oraz Chrześcijański Ośrodek Kultury w Skawinie zapraszają  20.X. 2012 /sobota/ na  godz. 19.oo  na kolejny wieczór w ramach    SPOTKAŃ Z HISTORIĄ I KULTURĄ   pt.  „ Czy katolik powinien obawiać się integracji europejskiej ?  „  Wykład wygłosi Pan prof. dr hab. Krzysztof Szczerski – wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego .

ws t ę p w o l n y
SOBOTA 20.X.2012 godz. 19.00
Aula Teatralna parafii pw. Miłosierdza Bożego w Skawinie
Rodziców  uczniów  szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych  prosimy o  zainteresowanie  swoich dzieci  do wzięcia  udziału  w konkursie  IPN- u  oraz  krakowskiego kuratorium dotyczącym  dziejów  ziem  II Rzeczypospolitej   i  związaną z  tym przypadającą w  2013 roku  70  rocznicę rozpoczęcia tzw. czystki religijno-etnicznej  na polskich rodzinach zamieszkujących  Kresy  II Rzeczypospolitej.

Najważniejszą część projektu będzie stanowił  konkurs pt. „ Dramatyczne losy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1944”. W jego ramach uczniowie/uczestnicy/  samodzielnie  przygotują  prace  pisemną (esej,  biografia, opowiadanie, gazeta, komiks historyczny)   lub multimedialną (wywiad, audycja, reportaż filmowy lub radiowy, film, prezentacja multimedialna, strona internetowa, mapa interaktywna)    Gimnazjaliści (laureaci i finaliści)  otrzymują punkty pomocne przy rekrutacji do wybranej szkoły średniej. Licealiści (zwycięzcy) indeksy uprawniające do podjęcia studiów na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II. Wśród nagród przywidziano także udział w organizowanym przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie  wyprawie pielgrzymkowej   na Kresy, nagrody rzeczowe  oraz  publikacje  najciekawszych prac.  Przedsięwzięcie jest  realizowane wspólnie  z Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie  ramach „Programu edukacji patriotycznej i obywatelskiej” na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronach:  www.ipn.gov.pl  i www.kuratorium.krakow.pl   Zapraszamy do udziału !

Kontakt:
Ks. dr Ryszard Barański   Tel. /12/ 276 24 05
Paweł Naleźniak –          Tel /12 / 289 20 69 ;  pawel.nalezniak@ipn.gov.pl

Facebook Comments

Related posts