Nowa nomenklatura próbuje się uwłaszczyć na wartym kilkaset milionów złotych terenie szpitala?


[adrotate group=”9″]

Szanowni Państwo,
piszę w imieniu Związków Zawodowych, Rady Pracowników oraz Komitetu Strajkowego Szpitala Babińskiego.
Wczoraj otrzymaliśmy bardzo niepokojące dokumenty – projekt uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego „w sprawie zawarcia trójstronnego porozumienia w przedmiocie rewitalizacji nieruchomości Województwa Małopolskiego położonych w Krakowie-Kobierzynie” oraz Porozumienie jako załącznik do tej uchwały. Dokumenty te zostały przekazane Radzie Pracowników przez p.o. dyrektora Szpitala (wszystko – w załączniku z_urzędu_marsz.).

Jesteśmy zaniepokojeni i zbulwersowani działaniami Zarządu Województwa, szczególny niepokój budzi pośpiech i forma załatwiania tej sprawy. O ile nam wiadomo radni nie są o tym poinformowani, nawet radni z Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku. Proponowana uchwała jest skrajnie niekorzystna dla Szpitala i w żaden sposób nie zabezpiecza jego praw i przyszłości.

Nasze stanowisko wyraziliśmy w piśmie, które również załączamy.
Nie rozumiemy, dlaczego tak ważne decyzje próbuje się podejmować bez żadnych konsultacji i przede wszystkim w okresie przeprowadzania konkursu na dyrektora Szpitala. Mamy poważne obawy co do intencji Zarządu Województwa w sprawie dalszych losów Szpitala.
Ewa Jędrys
Przewodnicząca Rady Pracowników
NSZZ Solidarność
Komitet Strajkowy
Szpitala Babińskiego

 

Kraków, 12 lipca 2012 r.
Szanowna Pani
Danuta Woźniak
p.o. Dyrektora Szpitala Babińskiego

W odpowiedzi na pismo nr 0031-2/12 z dnia 11.07.2012 r. Rada Pracowników działająca przy Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego informuje, że:

1. Zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem funkcjonowania Rady Pracowników w Szpitalu Babińskiego – rozdział III Kompetencje Rady, pkt 6., który mówi że „informacje są przekazywane Radzie w terminie, formie i zakresie umożliwiającym zapoznanie się członkom Rady ze sprawą oraz przygotowanie się do konsultacji” chcielibyśmy zauważyć, że przekazanie informacji w wyżej wymienionym piśmie nie spełnia tych zasad. Jednocześnie uważamy za skandaliczne, że Dyrektor Szpitala otrzymuje pismo wraz z projektem uchwały i porozumienia drogą mailową w dniu 11.07.2012 r. o godz. 11.51 i dostaje czas na przekazanie uwag „do końca dnia”. W takiej sytuacji nie ma mowy o możliwości rzetelnego ustosunkowania się do projektu Zarządu Województwa Małopolskiego ani poinformowania Rady Pracowników we właściwy sposób. Rozumiemy, że właśnie o to chodzi Zarządowi Województwa Małopolskiego.

2. Przypominamy, że na zebraniu z Komitetem Strajkowym w dniu 6.07.2012 r. przekazała Pani informacje, że została Pani powołana do pełnienia obowiązków Dyrektora Szpitala Babińskiego na czas nie dłuższy niż 3 miesiące oraz że Zarząd ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala. Jednocześnie zadeklarowała Pani, że nie będzie się ubiegać o to stanowisko oraz że w związku z taką sytuacją nie będzie Pani podejmować żadnych decyzji, które miałyby długofalowy skutek dla działalności Szpitala.

3. Proponowana przez Zarząd Województwa forma uchwały „w sprawie zawarcia trójstronnego porozumienia w przedmiocie rewitalizacji nieruchomości Województwa Małopolskiego położonych w Krakowie-Kobierzynie” oraz projekt Porozumienia trójstronnego jako załącznika do ww. uchwały są skrajnie niekorzystne dla Szpitala Babińskiego ze względu na przeniesienie praw użytkowania terenu i budynków na „spółkę Małopolskie Parki Przemysłowe reprezentowaną przez pana Stanisława Kracika Prezesa Zarządu”. Dokumenty te w żaden sposób nie precyzują i nie zabezpieczają praw Szpitala.
Uważamy, że pomysł z taką formą „współpracy” ze spółką Małopolskie Parki Przemysłowe to kolejny krok ograniczania działalności i dążenie w kierunku likwidacji Szpitala w myśl tzw. „uchwały sprzedażowej” nr 409/09, w której Szpital znalazł się jako obiekt do zbycia.

Forma załatwiania tej sprawy oraz niezrozumiały dla nas pośpiech i żądanie podejmowania tak ważnych decyzji przy braku dyrektora wyłonionego w konkursie budzą w nas uzasadnione obawy i podejrzenia co do intencji Zarządu Województwa Małopolskiego.

W związku z powyższym uzasadnieniem apelujemy do Pani Dyrektor o niepodpisywanie żadnych dokumentów związanych z wyżej omawianą uchwałą i porozumieniem.

Z poważaniem
Rada Pracowników:

Do wiadomości:    Pracownicy Szpitala Babińskiego
Zarząd Województwa Małoplskiego
Komisja Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Małopolskiego
Zarządy Regionalne Związków Zawodowych
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
Okręgowa Małopolska Izba Pielęgniarek i Położnych

Facebook Comments

Related posts