Uroczyste otwarcie ścieżki dydaktycznej “Historia Narodu Polskiego” w Morawicy


[adrotate group=”9″]

20 maja 2012 roku w Morawicy k. Krakowa otwarto ścieżkę dydaktyczną “Historia Narodu Polskiego”. Organizatorem i pomysłodawcą ścieżki jest ks. Władysław Palmowski – duszpasterz Ludzi Pracy, proboszcz morawickiej parafii.

* * *

Jesteśmy w tym momencie w jądrze Polskości. Morawica to jest mniej więcej tak jak Wawel. Tu rodziło się państwo polskie w XI wieku. Tutaj mieszkał Sieciech, palatyn Władysława Hermana. (…) Tu na wzgórzu, gdzie teraz jest kościół i plebania stał zamek Toporów, najstarszej linii rodów rycerskich w Polsce. Jesteśmy ich potomkami.

Życie narodu opiera się na żywym przekazie, na tradycji, na przekazie faktów historycznych. Na przekazie treści i wartości, które łączą w jedno pokolenia, chociaż te pokolenia poddane są prawu mijania i tak jak każdy człowiek również prawu śmierci. Naród opiera się na tym żywym przekazie, na tradycji, na przekazie faktów historycznych. Szczególne znaczenie dla następnych pokoleń mają ci, którzy w szczególny sposób dali świadectwo życia nieustraszonego, niepokonanego niczym życia narodu. Te słowa mówił do na Jan Paweł II.

Dziś pragnę cieszyć się wraz z wami rzeczywistością, która zrodziła się w naszej wspólnocie. Idea Góry Przemienienia Narodu zrodziła się z rozmowy z ludźmi młodymi, nauczycielami, rodzicami. Brakowało wiedzy i krótkiego spojrzenia na dzieje historii. Dzieje naszego narodu. Podyktowana została życiem. Kamienie historii oraz postacie, które by obrazowały pewne prawdy i wartości. Ścieżka historyczna ma prowadzić przez dzieje człowieka ku pewnemu celowi, po osiągnięciu którego człowiek dopiero będzie mógł zobaczyć piękno przebytej drogi. Ścieżka to nie autostrada, to wąski przesmyk, który wydeptują ludzie, którzy szukają piękna i wartości. Ta ścieżka nie jest skończona. Ona jest tylko zaznaczona i będzie się kształtować w miarę naszego zapotrzebowania. Do wydeptania tej ścieżki zapraszamy wszystkich. Pochylając się w refleksji nad dziejami narodu, pochylając się nad wydarzeniami będziemy przemieszczając drogę aż tu pod krzyż pytać się ciągle dlaczego? Dlaczego to oni, dlaczego dla nich, dlaczego tak a nie inaczej? Góra Przemienienia, biblijna Góra Tabor, to wzgórze, w którym człowiek w historii narodu próbuje odnaleźć także siebie. Nie wiem na ile, ale na pewno kiedy się zatrzyma, spojrzy w swoje serce, to zapyta się o swoją miłość do ojczyzny, do matki, do Polski.

Facebook Comments

Related posts