II rocznica pogrzebu pary prezydenckiej na Wawelu – x. Władysław Palmowski


[adrotate group=”9″]

18 kwietnai 2012

Obchody II rocznicy pochowania pary prezydenckiej na Wawelu rozpoczęły się konferencją pt “Jak być niezłomnym w dzisiejszej Polsce”. Konferencja rozpoczęła się o godzinie 12:45 w Filharmonii Krakowskiej. Głos zabrali między innymi: Jarosław Kaczyński, Ewa Stankiewicz, Andrzej Nowak, a także Adam Kalita.

Nie zniknęły przeciwności od strony życia codziennego. Te same były kiedyś; troska, niepokoje, kłopoty o dom, o pracę, o jedzenie. Ta codzienność pozostała, ale czy zmieniał się ta rzeczywistość przeciwności tych państwowych, narodowych politycznych?

Przecież pamiętamy jedna partia u władzy, przyjaźń ze Związkiem Radzieckim najważniejsza. Pamiętamy, że partia stała mocno bo aparat partyjny, a raczej aparat bezpieczeństwa ją wspierał. Środki masowego przekazu były na usługach. I choćby cokolwiek się stało to zawsze społeczeństwo wiedziało co należy wiedzieć, a nie co było rzeczywistością.

I na to wszystko, na totalitaryzm nagle Jan Paweł II powiedział; „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi obliczę tej ziemi”. I w tym wszystkim stała się rzecz dziwna. Ten człowiek prosty od pracy codziennej nagle zaczyna uzmysławiać sobie, że razem możemy coś więcej. Uzmysławia sobie, że jest wartością. Że nie jest przedmiotem produkcji ale podmiotem, ma swoją tożsamość, ma swoje problemy. Ale te problemy ma także ten obok niego. A więc upominając się o swoje upomina się o tego, który jest jest słabszy.

Przeciwność losu, która go spotkała za to, to tragedia Stanu Wojennego. I moi drodzy, w tym przypadku trzeba by powiedzieć zaskoczenie, siła totalitaryzmu, lęk tegoż człowieka szybko przemija. Dlaczego? Nie pomogły internowania, więzienia, bo już tu na dole zrodziło się coś co miało przepiękny wymiar solidarności i miłości. I choć te przeciwności losy zepchnęły człowieka za kraty, wyrzuciły z pracy, zmusiły do ukrywania się, to jednak nie lękał się człowiek tego. Wiedział, że obok siebie ma kogoś drugiego.

Facebook Comments

Related posts