Alicja Kondraciuk recytuje wiersz Lusi Ogińskiej Syn Marnotrawny


[adrotate group=”9″]

Wiersz Lusi Ogińskiej Na kanwie ewangelii wg św. Łukasza “Syn Marnotrawny” recytuje Alicja Kondraciuk podczas wystawy fotograficznej
Władysława Grodeckiego.

Facebook Comments

Related posts