Alicja Kondraciuk recytuje wiersz Lusi Ogińskiej Talenty


[adrotate group=”9″]

Wiersz Lusi Ogińskiej Na kanwie ewangelii wg św. Mateusza “Talenty” recytuje Alicja Kondraciuk podczas wystawy fotograficznej
Władysława Grodeckiego.

Facebook Comments

Related posts