X Adam Lenik – Wokół Objawień NMP w Fatimie

 

Wokół Objawień NMP w Fatimie
– co oznacza dla świata Orędzie Fatimskie ?
– Czy Rosja została już poświęcona Niepokalanemu Sercu NMP ?

Wątek Rosji wymaga szerokiego osadzenia i to bardziej w zagadnieniu ujawnienia Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej niż w jej treści. Odkładamy go więc na późniejszy, majowy czy czerwcowy referat. A dzisiejszy temat zawężam następująco: Trzecie Tajemnica Fatimska. Ujawniona czy nieujawniona?
We wstępie należy przypomnieć treść pierwszej, drugiej i tejże trzeciej tajemnicy według publikacji Watykanu dodaję w przypadku tej trzeciej tajemnicy. A więc pierwsza tajemnica dotyczy wizji piekła i zapowiedzianej kary, II Wojny Światowej oraz konsekwencji nieprzyjęcia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Ta tajemnica była ujawniona w lipcu, po czerwcowej tajemnicy dotyczącej wizji Niepokalanego Serca Maryi. Ponieważ ta lipcowa dotycząca wizji piekła została ujawniona najpierw dlatego określa się ją jako tajemnicę pierwszą. Mimo, że chronologicznie biorąc nastąpiła ona po objawieniu czerwcowym, gdzie matka Najświętsza ukazała w wizji swoje serce otoczone koroną cierniową, z którego to serca spływały promienie, w tychże promieniach znalazły się dzieci, dwójka Chjacynta i Franuś unoszone w górę a Łucja w promieniach, które były skierowane ku ziemi. Jedna i druga wizja była połączona z objaśnieniami. Trzecia tajemnica ujawniona w roku 2000 w czerwcu wymaga, ze względu na to, że będziemy się ją zajmować, nie tylko streszczenia, ale przytoczenia obszernego jej fragmentu. „Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie naszej Pani anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz. Iskrząc się wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat. Ale gasły one w zetknięciu z blaskiem jaki promieniował z prawej ręki naszej Pani w jej kierunku. Anioł wskazując prawą ręką ziemię powiedział mocnym głosem; Pokuta, pokuta, pokuta”.
Już komentuję te trzy wyrazy. Jest różnica między tym, co Niepokalana powiedziała w Lourdes. Tam użyła wołacza; Pokuty, pokuty, pokuty. Natomiast w tym przypadku anioł, który wypowiada wezwanie do pokuty używa pierwszego przypadku. „Zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg, coś podobnego do tego jak widzi się osoby w zwierciadle kiedy przechodzą przed nim, biskupa odzianego w biel. I mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż zbity z nieociosanych belek, jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą; Ojciec Święty zanim tam dotarł przeszedł przez wielkie miasto, w połowie zrujnowane, i na pół drżący, chwiejnym krokiem, dręczony bólem i cierpieniem szedł modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego krzyża został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej, strzałami z łuku i w ten sposób zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnice i zakonnicy oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami krzyża były dwa anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew męczenników i nią skrapiali dusze zbliżających się do Boga”. Koniec relacji, która stanowi treść opublikowanej Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.

W pierwszej części mojego wystąpienia będę posługiwał się fragmentami mojego opracowania z września roku 2000 zatytułowanego „Znaki zapytania odnośnie Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” adresowanego do najbliższych mi w tym temacie szczególnie teologów. Czynię tak celem przekonania słuchaczy, iż wkrótce po ogłoszeniu trzeciego sekretu był także i w Krakowie człowiek, ksiądz, który był pewien, że nie jest to jego pełny tekst. Przypuszczam, że i wśród obecnych tutaj są także takie osoby. W roku 2002 Marco Tossatti, watykanista, starszy ode mnie o jeden rok dziennikarz włoskiej La Stampa opublikował książkę pod tytułem „Nieujawniona tajemnica” a przy tytule nie postawił znaku zapytania, co już bardzo dużo mówi. Chociaż wydźwięk jest taki sam jaki i mojego opracowania „Co o naszych argumentach sądzą bardziej kompetentni w tej dziedzinie?” Takie pytanie między wierszami ciągle stawia Marco Tossatti. I moje opracowanie jest także pod tym kątem. Jego książka została w Polsce wydana w roku śmierci Jana Pawła II. Będę się na nią powoływał w drugiej części mojego wystąpienia, a trzecią część odkładam do spotkania dodatkowego, jeśli takie ewentualnie byłoby możliwe jako kontynuacja, względnie czekam na zaproszenie prywatne kogoś ze słuchaczy. Na przykład do swojego domu, w miarę możliwości obszernego na tyle by i inni mogli skorzystać. Nie chciałbym bowiem tematyką tą majoryzować  tych oficjalnych spotkań. Część pierwsza; Znaki zapytania odnośnie do Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Jako student kursu licencjackiego na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w ramach wykładu z teologii dogmatycznej prowadzonego przez księdza profesora Różyckiego usłyszałem, wraz z innymi, jego ciekawą relację o Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.

Facebook Comments

Related posts